Grup

Mikro-akışkanlar-dinamiği ve Çip-üstü-laboratuvar Araştırma Grubu

Üyeler:

Projeler:

Etkinlikler:

1970’ lerden bu yana başlayan minyatürizasyon ve 1980’ lerden bu yana mikrofabrikasyon ve nanoteknolojide yaşanan ilerlemeler, mikron ve nano ölçekteki cihazların birçok alanda kullanımını arttırdı. Bunun bir sonucu olarak, mikro ölçekteki akışkan davranışını inceleyen mikro-akışkanlar-dinamiği (MAD) ilginç ve zengin bir araştırma başlığı haline geldi.

Çip-üstü-laboratuarlar (ÇÜL) sadece milimetre veya santimetre boyutlarında olan birçok karmaşık kimyasal yönetim ve analizi bütünleşik bir şekilde yapabilen, elektronik ve optik algılama sistemleriyle arabirim oluşturabilen MAD platformlarıdır. ÇÜL teknolojisinin nihai hedefi, masa-üstünde kullanılan benzeri cihazların yaptığı tahlilleri en az onlar kadar hızlı ve hassas bir şekilde, taşınabilir bir cihazda çok daha az maliyet ile ve daha önemlisi testleri doğal yerinde gerçekleştirebilmektir. Bu tip cihazlara fen bilimleri, uzay araştırmaları, savunma sanayi, atmosferik bilimler ve eczacılık ile ilgili araştırmalarda gerek duyulmaktadır.

Bilkent Üniversitesi Mikro-akışkanlar-dinamiği & Çip-üstü-laboratuar Araştırma Grubu olarak bizim ilgi ve araştırma alanlarımız mikrokanal ağlarında temel taşınım olgusunun teorik ve deneysel incelenmesi ve biyomedikal, biyolojik ve kimyasal uygulamalar için ÇÜL teknolojisinin geliştirilmesidir.

BU-MLRG'nin çalıştığı araştırma başlıkları aşağıda özetlenmiştir. Kesik çizgiler uzun vadedeki araştırma başlıklarını belirtmektedir.


MLRG, Doç. Bülent Özer (ODTÜ, MM) ile akustik metotların ÇÜL cihazlarında uygulanması konusunda, Dr. Besim Baraoğlu (Atılım Uni., İM) ile mikrokanallarda parçacık hareketinin sınır eleman yöntemi ile modellenmesi konusunda, Prof. Dr. Zafer Dursunkaya (ODTÜ, MM) ile yüksel ısı-akılı elektronik sistemlerin soğutulmasına yönelik mikro-oluklu ısı borularının modellenmesi ve geliştirilmesi konusunda, Prof. Dr. Kevin Cole (Uni. Nebraska-Lincoln, MM) ile mikrokanallarda ısı transferinin Green's Fonksiyonları yöntemiyle analitik modellenmesi ve Dr. Güneş Kibar (Adana Bilim & Tek. Üni., MAM) ile mikroakışkan sistemlerde nanoparçacık sentezlenmesi konularında işbirliği içindedir.

Lisans Öğrencileri

1. Elruz Rahimli (3. Sınıf)
Project: Modeling of hydrodynamic separation using Boundary Element Method

2. Seyfullah Orhan (3. Sınıf)
Project: Modeling of hydrodynamic separation using Boundary Element Method

MLRG Mezunları

1. A. Koray Koska (Y. Lisans, 2013) -- Nural BAE Hava Sistemleri, Tasarım Mühendisi

2. Soheila Zeinali (Y. Lisans, 2014) -- Univeristy of Bern, Doktora Öğrencisi

3. Serdar Taze (Y. Lisans, 2015) -- SDM Engineering, Ar-Ge Mühendisi

4. İlbey Karakurt (Lisans, 2015) -- UC Berkeley, Doktora Öğrencisi

5. Ece Özelçi (Lisans, 2016) -- EPFL, Y. Lisans Öğrencisi

6. İbrahim Yıldıran (Lisans, 2016) -- Koç University, Doktora Öğrencisi

7. Reza Rasooli (Y. Lisans, 2017) -- Koç University, Doktora Öğrencisi

8. Hossein Alijani Alijanvad (Y. Lisans 2017) -- Sabancı University, Doktora Öğrencisi

9. Yiğit Oskay (Lisans, 2017) -- Polytechnico di Milano, Y. Lisans Öğrencisi

10. Utku Hatipoğlu (Lisans 2017) -- BilMECH, Y. Lisans Öğrencisi

11. Metehan Çam (Lisans, 2018) -- Nortwestern University, Doktora Öğrencisi

12. Yiğit F. Kuşcu (Lisans, 2018) -- EPFL, Y. Lisans ÖğrencisiYayınlar:

  Dergi Makaleleri

 • Akkuş, Y., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2019). "An iterative solution approach to coupled heat and mass transfer in a steadily fed evaporating water droplet", J. Heat Transfer, v.141(2) p.031501

 • Reza Rasooli,, Çetin, B. (2018). "Assessment of Lagrangian modeling of particle motion in a spiral microchannel for inertial microfluidics", Micromachines, v.9(9) p.433
  Full Text

 • Hatipoğlu, U., Çetin, B., Yıldırım, E. (2018). "A novel zero-dead-volume sample loading interface for microfluidic devices: Flexible Hydraulic Reservoir (FHR)", J. Micromech. Microeng., v.28(9) p.097001
  Full Text

 • Düven, G., Çetin, B., Kışla, D. (2018). "Çip-üstü-laboratuvar teknolojisinin gıda mikrobiyolojisindeki uygulamaları (Lab-on-a-chip technology in food microbiology)", Akademik Gıda (Academic Food), v.16(1) p.78-87
  Full Text | DOI: 10.24323/akademik-gida.417895

 • Alijani, H., Çetin, B., Akkus, Y., Dursunkaya, Z. (2018). "Effect of design and operating parameters on the thermal Performance of flat grooved heat pipes", Applied Thermal Engineering, v.132 p.174-187
  Full Text

 • Alijani, H., Çetin, B., Akkus, Y., Dursunkaya, Z. (2018). "Experimental thermal performance characterization of flat grooved heat pipes ", Heat Transfer Engineering, v.40 (9-10) (In press)
  Full Text

 • Cole, K.D., Çetin, B. (2017). "Modeling of Joule heating and convective cooling in a thick-walled micro-tube", Int. J. Thermal Sciences, v.119 p.24-36
  Full Text

 • Yıldıran, İ.N., Temizer, İ., Çetin, B. (2017). "Homogenization in Hydrodynamic Lubrication: Microscopic Regimes and Re-Entrant Textures", Journal of Tribology, v. 140 p.011701(1-19)
  Full Text | DOI: 10.1115/1.4036770

 • Akkuş, Y., Tarman, H.İ., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2017). "Two-dimensional computational modeling of thin film evaporation", Int. J. Thermal Sciences, v.121 p.237–248
  Full Text

 • Çetin, B., Öner, S.D., Baranoğlu, B. (2017). "Modeling of dielectrophoretic particle motion: Point particle vs finite-sized particle", Electrophoresis, v.38 p.1407-1418
  Full Text | DOI: 10.1002/elps.201600461

 • Çetin, B., Özer, M.B., Çağatay, E., Büyükkoçak, S. (2016). "An integrated acoustic and dielectrophoretic particle manipulation in a microfluidic device for particle wash and separation fabricated by mechanical machining", Biomicrofluidics, v.10 p.014112
  Full Text | DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.4940431

 • Yavuz, C., Oliaei, S.N., Çetin, B., Yeşil-Çeliktaş, Ö. (2016). "Sterilization of PMMA microfluidic chips by various techniques and investigation of material characteristics", J. Supercrticial Fluids, v.107 p.114–121
  Full Text | DOI: 10.1016/j.supflu.2015.08.019

 • Karakaya, Z., Baranoğlu, B., Çetin, B., Yazıcı, A. (2015). "A parallel boundary element formulation for tracking multiple particle trajectories in Stoke's flow for microfluidic applications", CMES-Computer Modeling in Engineering and Science, v.104(3) p.227-249
  Full Text

 • Barışık, M., Yazıcıoğlu, A.G., Çetin, B., Kakaç, S. (2015). "Analytical solution of thermally developing microtube heat transfer including axial conduction", Int. Comm. Heat and Mass Transfer, v.67 p.81-88
  Full Text | DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.201

 • Çetin, B., Koska, K., Erdal, M. (2015). "Warpage Characterization of Microchannels Fabricated by Injection Molding", ASME J. Micro and Nano-Manufacturing, v.3(2) p.021005
  Full Text | DOI: 10.1115/1.4029841

 • Zeinali, S., Çetin, B., Oliaei, S., Karpat, Y. (2015). "Fabrication of continuous flow microfluidics device with 3D electrode structures for high throughput DEP applications using mechanical machining", Electrophoresis, Special Issue on Dielectrophoresis, v.36(13) p.1432-1442
  Full Text | DOI: 10.1002/elps.201400486

 • Çetin, B., Özer, M.B., Solmaz, M.E. (2014). "Microfluidic bio-particle manipulation for biotechnology", Biochemical Engineering Journal, v.92 p.63-82
  Full Text

 • Çetin, B., Aşık, M.D., Taze, S. (2014). "Design and fabrication of a microfluidic device for synthesis of chitosan nanoparticles", ASME J. Nanotechnology in Engineering and Medicine, v. 4(3) p.031004
  Full Text | DOI: 10.1115/1.4026287

 • Cole, K., Çetin, B., Brettmann, L. (2014). "Microchannel heat transfer with slip flow and wall effects", AIAA J. Thermophysics and Heat Transfer, v.28(3) p.455-462
  Full Text | DOI: 10.2514/1.T4267

 • Büyükkoçak, S., Özer, B., Çetin, B. (2014). "Numerical modeling of acoustophoretic particle separation for microfuildics", Microfluid Nanofluid, v.17(6) p.1025-1037
  Full Text | DOI: 10.1007/s10404-014-1398-7

 • Çetin, B., Zeinali, S. (2014). "Analysis of heat transfer for a low Peclet number microtube flow using second-order slip model: An extended-Graetz problem", J. Engineering Mathematics, v.89(1) p.13-25
  Full Text | DOI: 10.1007/s10665-014-9704-7

 • Çetin, B. (2013). "Effect of thermal creep on heat transfer for a 2D microchannel flow: An analytical approach", ASME J. Heat Transfer, Special Issue on Microchannel Heat Transfer, v.135(10) p.101007
  Full Text | DOI: 10.1115/1.4024504

 • Çetin, B., Li, D. (2011). "Dielectrophoresis in microfluidics technology", Electrophoresis, Special Issue on Dielectrophoresis, v.32 p.2410–2427
  DOI: 10.1002/elps.201100167

 • Çetin, B., Bayer, O. (2011). "Evaluation of Nusselt number for a flow in a microtube using second-order slip model", Thermal Science, v.15(Suppl. 1) p.103-109
  DOI: 10.2298/TSCI11S1103C

 • Çetin, B., Cole, K. (2011). "The effect of axial conduction on heat transfer in a liquid microchannel flow", Int. J. Heat and Mass Transfer, v.54 p. 2542-2549
  DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.02.007

 • Çetin, B., Li, D. (2010). "Lab-on-a-chip device for continuous particle and cell separation based on electrical properties via AC-dielectrophoresis ", Electrophoresis, v.31 p.3035-3043
  DOI: 10.1002/elps.20090007830

 • Çetin, B., Yazıcıoğlu, A.G., Kakaç, S. (2009). "Slip-flow heat transfer in microtubes with axial conduction and viscous dissipation-an extended Graetz problem", Int. J. Thermal Sciences, v.48 p.1673-1678
  DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2009.02.002

 • Çetin, B., Kang, Y., Wu, Z., Li, D. (2009). "Continuous particle separation with localized AC-DEP using embedded electrodes and an insulating hurdle", Electrochimica Acta, v.54 p.1715-1720
  DOI: 10.1016/j.electacta.2008.09.062

 • Çetin, B., Kang, Y., Wu, Z., Li, D. (2009). "Continuous particle separation by size via AC-DEP using a lab-on-a-chip device with 3D electrodes", Electrophoresis, v.30 p.766-772
  DOI: 10.1002/elps.200800464

 • Çetin, B., Li, D. (2009). "Continuous particle separation based on electrical properties using AC-DEP", Electrophoresis, v.30 p.3124-3133
  DOI: 10.1002/elps.20090007830

 • Çetin, B., Yazıcıoğlu, A.G., Kakaç, S. (2008). "Fluid Flow in microtubes with axial conduction including rarefaction and viscous dissipation", Int. Comm. Heat and Mass Transfer, v.35 p.535-544
  DOI: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2008.01.003

 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Effect of Joule heating on electrokinetic transport", Electrophoresis, v.29(5) p.994-1005
  DOI: 10.1002/elps.200700601

 • Çetin, B., Travis, B.E., Li, D. (2008). "Analysis of the electro-viscous effects on pressure-driven liquid flow in a two-section heterogeneous microchannel", Electrochimica Acta, v.54 p.660-664
  DOI: 10.1016/j.electacta.2008.07.008

 • Çetin, B., Yuncu, H., Kakaç, S. (2006). "Gaseous flow in microconduits with viscous dissipation", Int. J. Transport Phenomena, v.8(4) p.297-315
  Full Text

 • Konferans Makaleleri

 • Atay, A., Sarıarslan, b., Kuşcu, Y.F., Akkuş, Y., Saygan, S., Türker, A.G., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2017). "Sinterli ve oluklu ısı borularının kuruma sınırlarının deneysel tespiti", 21th National Conference on Thermal Sciences (ULIBTK'17), September 13-16, Çorum, Turkey (Paper No: 182)
  Full Text

 • Çetin, B., Öner, S.D., Özer, M.B., Baranoğlu, B. (2017). "Mikro-kanallarda parçacık hareketinin modellenmesi", 21th National Conference on Thermal Sciences (ULIBTK'17), September 13-16, Çorum, Turkey (Paper No: 178)
  Full Text

 • Alijani, H., Çetin, B., Akkuş, Y., Dursunkaya, Z. (2017). "3-D modeling of a flat-grooved heat pipe", 10th Int. Conf. on Comput. Heat Mass Transfer, May 28 - June 1, Seoul, Korea
  Full Text

 • Akkuş, Y., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2017). "Modeling of of evaporation from a sessile constant shape droplet", ASME 15th Int. Conf. Nano/Micro/Mini-channels (ICNMM 2017), August 27-31, Cambridge, MA, USA (Paper No: 5537)
  Abstract | Full Text

 • Uslu, H.D., Canpolat, Ç., Çetin, B. (2017). "Modeling of an AC-electro-osmosis based microfluidic mixer", ASME 15th Int. Conf. Nano/Micro/Mini-channels (ICNMM 2017), August 27-31, Cambridge, MA, USA (Paper No: 5536)
  Abstract | Full Text

 • Öner, S.D., Çetin, B. (2017). "Modeling of electro-kinetic motion of Janus droplet", ASME 15th Int. Conf. Nano/Micro/Mini-channels (ICNMM 2017), August 27-31, Cambridge, MA, USA (Paper No: 5501)
  Abstract | Full Text

 • Öner, S.D., Karakuş, A., Çetin, B., Baranoğlu, B. (2016). "Parallel boundary element formulation for 2D microfluidic particulate flow for multi-threaded architectures", ECCOMAS Congress 2016, June 5-10, Crete Island, Greece

 • Alijanvad, H.A., Çetin, B., Akkuş, Y., Dursunkaya, Z. (2016). "Experimental investigation of thermal performance of aluminum-grooved micro heat pipe", 5th Micro and Nano Flows Conference, September 11-14, Milan, Italy
  Full Text

 • Rasooli, R., Karaoğlu, O.K., Çetin, B. (2016). "Simulation of particle flow in a spiral microchannel for inertial microfluidics", 5th Micro and Nano Flows Conference, September 11-14, Milan, Italy
  Full Text

 • Aşık, M.D., Çetin, B., Kaplan, M., Erdem, Y., Sağlam, N. (2016). "3D printed microfluidic reactor for high throughput chitosan nanoparticle synthesis", The 20th Int. Conf. Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2016), October 9-13, Dublin, Ireland
  Full Text

 • Çağatay, E., Özer, M.B., Çetin, B. (2016). "3D Modeling of on-chip acoustophoretic particle manipulation in a polymer microfluidic device", The 20th Int. Conf. Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2016), October 9-13, Dublin, Ireland
  Full Text

 • Çetin, B., Kaplan, H., Durkaya, G., Kurtuldu, H. (2016). "Low cost, ultra high throughput particle counting using inertial microfluidics", The 20th Int. Conf. Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2016), October 9-13, Dublin, Ireland
  Full Text

 • Kurt, C., Çetin, B., Baranoglu, B. (2016). "2D boundary element formulation for deformable particle flow in a microchannel", Int. Conf. Boundary Element and Meshless Techniques, July 11-13, Ankara, Turkey

 • Müderrisoğlu, C., Onbaş, R., Çetin, B., Sargın, S., Yeşil-Çeliktaş, Ö. (2015). "Design, fabrication and testing of PDMS microchips for enzymatic hydrolyses of saponins", VII. Bioengineering Cong. ”Human Welfare” (BEC2015), November 19-21, İzmir, Turkey

 • Türkmen, İ., Sankır, M., Çetin, B., Baker, D. (2015). "Comparison of planar and cylindrical 3D PEMFC Models", III. European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES), October 7-10, Antalya, Turkey

 • Solmaz, M.E., Çetin, B., Baranoğlu, B., Serhatlıoğlu, M., Bıyıklı, N. (2015). "Boundary Element Method for optical force calibration in microfluidic dual-beam optical trap", SPIE-Optical Trapping and Optical Micromanipulation XII, August 9-13, San Diego, CA, USA
  Full Text

 • Taze, S., Çetin, B., Yılmaz, M., Dursunkaya, Z. (2015). "Assessment of different micro-fabrication techniques for the fabrication of a micro-groove heat pipe", 20th National Conference on Thermal Sciences (ULIBTK'15), September 2-5, Balıkesir, Turkey
  Full Text

 • Karakurt, İ., Çetin, B. (2015). "Continuous flow microfluidic PCR reactor", 2nd Novel Fluidic Technologies and Applications Workshop, April 9-10, İzmir, Turkey

 • Rasooli, R., Çetin, B., Baranoğlu, B. (2015). "Assessment of Different Element Orders for Boundary Element Formulation of Particulate Flow in Microchannels", 2nd Novel Fluidic Technologies and Applications Workshop, April 9-10, İzmir, Turkey

 • Çağatay, E., Çetin, B., Özer, B. (2015). "An integrated microfluidic device for particle wash and particle separation", 2nd Novel Fluidic Technologies and Applications Workshop, April 9-10, İzmir, Turkey

 • Taze, S., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2015). "Multi-physics modeling of silicon micro-grooved heat pipe", 8th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer(139), May 25-28, Istanbul, Turkey
  Full Text

 • Çetin, B., Çelik, B., Sert, C. (2015). "Analysis of heat transfer in slip-flow regime by parallel implementation of Lattice-Boltzmann method on GPUs", 8th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer(138), May 25-28, Istanbul, Turkey
  Full Text

 • Zeinali, S., Cetin, B., Büyükkoçak, S., Özer, B. (2014). "Fabrication of microfluidic devices for dielectrophoretic and acoustophoretic applications using high-precision machining", 16th Int. Conference on Machine Design and Production (UMTIK-2014), Paper No: 43, June 30 - July 3, Izmir, Turkey
  Full Text

 • Karakurt, İ., Çetin, B. (2014). "Multiphysics simulation of microfluidic reactor for polymerase chain reaction", International Symposium on Convective Heat and Mass Transfer (CONV-14), Paper No: 79, June 8-13, Kuşadası, Aydın, Turkey
  Full Text

 • Büyükkoçak, S., Özer, B., Çetin, B. (2014). "Finite element modeling of micro-particle manipulation using ultrasonic standing waves", ASME 12th International Conference on Nanochannels, Microchannels and Minichannels, August 3-7, Chicago, IL, USA
  Full Text

 • Çetin, B., Zeinali, S. (2014). "Modeling of on-chip (bio)particle separation and counting using 3D electrode structures", 4th Micro and Nano Flows Conference, September 7-10, University College London, UK
  Full Text

 • Baranoğlu, B., Çetin, B. (2014). "A particle flow specific boundary element formulation for microfluidic applications", 4th Micro and Nano Flows Conference, September 7-10, University College London, UK
  Full Text

 • Çetin, B., Büyükkoçak, S., Zeinali, S., Özer, B. (2013). "Simulation of an integrated microfluidic device for bioparticle wash, separation and concentration", Proc. ASME 2013 4th Microscale/Nanoscale Heat & Mass Transfer International Conference, December 11-14, Hong Kong, China
  DOI: 10.1115/MNHMT2013-22181

 • Salemmilani, R., Çetin, B. (2013). "Spiral microfluidic device for continuous flow PCR", ASME 2013 Summer Heat Transfer Conference(17305) p.V002T11A001, July 14–19, Minneapolis, MN, USA
  DOI: 10.1115/HT2013-17305

 • Çetin, B., Taze, S., Aşık, M., Tuncel, A. (2013). "Microfluidic device for synthesis of chitosan nanoparticles", ASME 2013 Fluid Engineering Summer Meeting (16349) p.V002T21A006, July 7-11, Incline village, Nevada, USA
  DOI: 10.1115/FEDSM2013-16349

 • Çetin, B. (2012). "Evaluation of Nusselt number for a flow in a microtube with second-order model including thermal creep", 10th Int. Conf. Nano/Micro/Mini-channels (ICNMM’2012)(73321) p.251-256, July 8–12, Puerto Rico, USA
  DOI: 10.1115/ICNMM2012-73321

 • Çelik, B.S., Sert, C., Çetin, B. (2011). "Simulation of lid-driven cavity flow by parallel implementation of Lattice-Boltzmann method on GPUs", 2nd International Symposium on Computing in Science and Engineering (ISCSE'11), June 1-4, Kusadasi, Aydin, Turkey
  Full Text

 • Çelik, B.S., Sert, C., Çetin, B. (2011). "Simulation of channel flow by parallel implementation of thermal Lattice-Boltzmann method on GPUs", 7th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer (ICCHMT'2011), July 18-22, Istanbul, Turkey
  Full Text

 • Çetin, B., Taze, S., Ozturk, Y. (2011). "Viscous flow calculations for undergraduate fluid mechanics education using MATLAB", 18th National Conference on Thermal Sciences, September 7-10, Zonguldak, Turkey
  Full Text

 • Güler, K.G., Çetin, B. (2011). "Simulation of elektrokinetic manipulation of particle inside microchannels", 18th National Conference on Thermal Sciences, September 7-10, Zonguldak, Turkey
  Full Text

 • Gürol, Y., Çelik, S.B., Çetin, B. (2011). "Simulation of 2D electro-osmotic flow inside microchannels using Lattice-Boltzmann method on GPUs", 18th National Conference on Thermal Sciences , September 7-10, Zonguldak, Turkey
  Full Text

 • Çetin, B., Bayer, O. (2010). "Evaluation of Nusselt number for a flow in a microtube with constant heat flux including axial conduction, viscous dissipation and second-order slip model", The 3rd International Symposium on Nonlinear Dynamics (ISND 2010), September 25-28, Shanghai, China
  Full Text

 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Microfluidic continuous particle separation via AC-DEP with 3D electrodes", ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE'08) p.217-222, October 31-November , Boston, MA, USA
  DOI: 10.1115/IMECE2008-67417

 • Bulut, B., Çetin, B., Yazıcıoğlu, A.G., Yuncu, H., Kakaç, S. (2007). "The analysis of the effect of axial conduction on single-phase convective heat transfer in microtubes", 16th National Conference on Thermal Sciences, May 30-June 2, Kayseri, Turkey
  Full Text

 • Çetin, B., Li, D. (2007). "Modeling and simulation of 2D, EOF in a slit channel with Joule heating effect", 16th National Conference on Thermal Sciences, May 30-June 2, Kayseri, Turkey
  Full Text

 • Çetin, B., Yuncu, H., Kakaç, S. (2005). "Single-phase convective heat transfer in microtubes", 15th National Conference on Thermal Sciences, September 7-9, Trabzon, Turkey
  Full Text

 • Bayer, O., Çetin, B., Dirgin, E. (2003). "COP-Irreversibility relation in household refrigerators", 14th National Conference on Thermal Sciences, September, 3-5, Isparta, Turkey
  Full Text

 • Kitap Bölümleri

 • Rasooli, R., Çetin, B. (2019). "An extended Langhaar's solution for two-dimensional entry microchannel flows with high-order slip", Mathematics Applied to Engineering, Modelling, and Social Issues (Editors: Frank Smith, Hemen Dutta and John N. Mordeson), Springer p.189-212
  Full Text | DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-12232-4

 • Yeşil-Çeliktaş, Ö., Çetin, B., Yıldırım, E. (2016). "Mikroakışkan Sistemlere Yönelik Gelecek Tahminleri", Mikroakışkan Teknolojilerin Temelleri ve Uygulamaları (Edited by Assoc. Prof. Ö. Yeşil-Çeliktaş), Ege Üniversitesi Yayınevi (In Turkish)

 • Yavuz, C., Çetin, B., Yeşil-Çeliktaş, Ö. (2016). "Mikroakışkan Sistemlerin Sterilizasyonu", Mikroakışkan Teknolojilerin Temelleri ve Uygulamaları (Edited by Assoc. Prof. Ö. Yeşil-Çeliktaş), Ege Üniversitesi Yayınevi (In Turkish)

 • Çetin, B., Yıldırım, E., Akay, Ş. (2016). "Mikroakışkan Sistemlerin Üretimi", Mikroakışkan Teknolojilerin Temelleri ve Uygulamaları (Edited by Assoc. Prof. Ö. Yeşil-Çeliktaş), Ege Üniversitesi Yayınevi (In Turkish)

 • Çetin, B., Li, D. (2015). "Temperature Gradient Generation and Control", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer, p.3225-3227
  Full Text

 • Çetin, B., Baranoğlu, B. (2015). "Boundary-Element Method in Microfluidics", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer, p.202-213
  Full Text | DOI: 10.1007/978-3-642-27758-0_121-6

 • Çetin, B., Salemmilani, R., Li, D. (2015). "Microfluidic Rotary Pump", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer, p.2000-2004
  Full Text | DOI: 10.1007/978-3-642-27758-0_944-7

 • Çetin, B., Salemmilani, R., D. Li, (2015). "Ultrasonic pumps", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer, p.3394-3397
  Full Text | DOI: 10.1007/978-3-642-27758-0_1646-8

 • Çetin, B., Zeinali, S., Li, D. (2015). "Microfluidic Optical Devices", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer p.1980-1984
  Full Text | DOI: 10.1007/978-3-642-27758-0_940-6

 • Çetin, B., Zeinali, S., Li, D. (2015). "Magnetic Pumps", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition) p.1690-1695
  Full Text | DOI: 10.1007/978-3-642-27758-0_843-6

 • Çetin, B., Taze, S., Li, D. (2015). "Methods for Pressure Measurements", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer, p.2828-2834
  Full Text | DOI: 10.1007/978-3-642-27758-0_1296-7

 • Büyükkoçak, S., Özer, M.B., Çetin, B. (2015). "Microscale Acoustofluidics", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer, p.2149-2158
  Full Text | DOI: 10.1007/978-3-642-27758-0_1735-4

 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Microfluidic Rotary Pump", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer, p.1188-1189
  Full Text

 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Temperature Gradient Generation and Control", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer, p.1993-1994
  Full Text

 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Methods for Pressure Measurements", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer, p.1743-1745
  Full Text

 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Magnetic Pumps", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer, p.1040-1043
  Full Text

 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Microfluidic Optical Devices", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer, p.1186-1187
  Full Text

 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Ultrasonic pumps", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer, p.2128-2129
  Full Text

 • Master Tezleri

 • H. Dilara Uslu (Advisor: Assoc. Prof. Dr. Barbaros Çetin), (2018). "Investigation of AC electro-osmotic flow based microfluidic mixer with micro rods", Bilkent University, Mechanical Engineering Department, Ankara, Turkey

 • Gamze Düven (Co-advisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin), (2017). "Determination of microbial load and somatic cell count in milk with lab-on-a-chip device", Ege University, Department of Food Engineering, İzmir, Turkey

 • Hossein Alijani Alijanvad (Advisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin), (2017). "Thermal performance characterization of flat grooved heat pipes", Bilkent University, Mechanical Engineering Department, Ankara, Turkey

 • Reza Rasooli (Advisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin), (2017). "Modeling of inertial particle flow and entry gas flow in micro-channels", Bilkent University, Mechanical Engineering Department, Ankara, Turkey

 • Serdar Taze (Advisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin), (2015). "Modeling and fabrication of silicon micro-grooved heat pipes", Bilkent University, Mechanical Engineering Department, Ankara, Turkey
  Full Text

 • Soheila Zeinali (Advisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin), (2014). "Microfluidic device with 3D electrode structure for high throughput dielectrophoretic applications", Bilkent University, Mechanical Engineering Department, Ankara, Turkey
  Full Text

 • A. Koray Koska (Advisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin), (2013). "Injection molding of polymeric microfluidic devices", Bilkent University, Mechanical Engineering Department, Ankara, Turkey
  Full Text

 • S. Berat Çelik (Co-advisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin), (2012). "Analysis of single phase fluid flow and heat transfer in slip-flow regime by parallel implementation of Lattice-Boltzmann Method on GPUs", METU, Department of Mechanical Engineering, Ankara, Turkey
  Full Text

 • Cetin, B. (2005). "Analysis of Single Phase Convective Heat Transfer in Microtubes and Microchannels", METU, Department of Mechanical Engineering, Ankara, Turkey
  Full Text

 • Doktora Tezleri

 • Mehmet Doğan Aşık (Co-supervisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin), (2017). "Design and fabrication of a novel microfluidic device for the synthesis of bio-polimeric nanoparticles", Hacettepe University, Nanotechnology and Nanomedicine, Ankara, Turkey

 • Çetin, B. (2009). "Microfluidic Continuous Separation of Particles and Cells by using AC-Dielectrophoresis", Vanderbilt University, Department of Mechanical Engineering, Nashville, TN, USA
  Full Text

Sunumlar:

  Sunumlar

 • Köklü, A., Çelebi, A.A., Çetin, B., Beşkök, A. (2019). "Understanding of electroosmotic flow in micro/nanochannels beyond Debye-Hückel regime", April 26, Third Bluebonnet Thermo-Fluids Symposium, Dallas, TX, USA

 • Atay, A., Çetin, B., Beşkök, A. (2019). "Simulation of electrokinetic motion of Janus particles", April 26, Third Bluebonnet Thermo-Fluids Symposium, Dallas, TX, USA

 • Çetin, B., Özer, B. (2018). "Microfluidics for Biotechnology", April 4, TÜBİTAK BİLGEM, İstanbul, Turkey

 • Çetin, B. (2017). "Microfluidic Bio-particle Manipulation", November 9, Adana Science & Technology University, Adana, Turkey

 • Alijani, H., Çetin, B., Akkuş, Y., Dursunkaya, Z. (2017). "Experimental investigation of thermal performance of an aluminum flat-grooved heat pipe", August 27-31, ASME 15th Int. Conf. Nano/Micro/Mini-channels (ICNMM 2017)

 • Çetin, B. (2017). "Microfluidic Systems for Bio-particle Manipulation", February 9-11, Workshop on New Techniques on Necrosis Research, Gebze Technical University, İstanbul, Turkey

 • Çetin, B. (2017). "Microfluidic Bio-particle Manipulation", February 9, Ministry of Health Marmara University Pendik Research and Application Hospital, İstanbul, Turkey

 • Çetin, B. (2017). "Microfluidic Bio-particle Manipulation", February 9, Medipol University Regenerative and Restorative Medicine Research Center, İstanbul, Turkey

 • Taze, S., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2016). "Multi-physics Modeling and Fabrication of Silicon Micro-grooved Heat Pipes", October 7, Heat Pipe & High-Heat Flux Technologies and Applications Symposium

 • Çetin, B. (2016). "Simulation of Particle Motion for Microfluidic Applications", October 28, Workshop on Fluid Mechanics Research, METU-Northern Cyprus Campus, TRNC

 • Çetin, B. (2016). "Fabrication of 3D Structures for Microfluidic Applications", October 19, Sabancı University, İstanbul, Turkey

 • Çetin, B. (2016). "Fabrication of 3D Structures for Microfluidic Applications.", June 10-12, Int. Conf. Microfluidics, Nanofluidics and Lab-on-a-chip, Dalian, China

 • Çetin, B. (2016). "Microfluidic Bio-particle Manipulation: Challenges and Future Prospects", August 30, University of Nebraska at Lincoln, Mechanical and Materials Engineering Dept., Lincoln, NB, USA

 • Çetin, B. (2016). "Fabrication of 3D Structures for Microfluidic Applications", August 23, Southern Methodist University, Mechanical Engineering Dept., Dallas, TX, USA

 • Çetin, B. (2016). "Microfluidic Bio-particle Manipulation: Challenges and Future Prospects", June 10-12, Int. Conf. Microfluidics, Nanofluidics and Lab-on-a-chip, Dalian, China

 • Çetin, B. (2015). "Microfluidics and Lab-on-a-chip Technology for Biomedical Applications", September 2-5 , 20th National Conference on Thermal Sciences (ULIBTK’15), Balıkesir, Turkey

 • Çetin, B. (2015). "Micro-fluid-dynamics: Microfluidics for bio-particle manipulation", October 8-10 , Controlling of Cancer and Cancer Stem Cells Workshop (International Participant), Manisa, Turkey

 • Çetin, B. (2014). "Microfluidics and Lab-on-a-chip Technology for Biomedical Applications", January 6, TÜBİTAK BİLGEM, İstanbul, Turkey

 • Çetin, B. (2014). "Microfluidics and Lab-on-a-chip Technology", January 20, Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering Department, İzmir, Turkey

 • Çetin, B. (2014). "Microfluidic bio-particle manipulation", April 21-22, Novel Fluidic Technologies and Applications with an Emphasis on Collaboration Workshop, İzmir, Turkey

 • Çetin, B. (2013). "Microfluidics and Lab-on-a-chip Technology for Biomedical Applications", April 4, Ege University Food Engineering Department, İzmir, Turkey

 • Çetin, B. (2013). "Microfluidics and Lab-on-a-chip Technology for Bioengineering: Applications and Challenges", November 12-15, VI. Bioengineering Cong. ”Human Welfare” (BEC2013), Kuşadası, Turkey

 • Çetin, B. (2013). "Microfluidics and Lab-on-a-chip Technology for Biomedical Applications", December 3, Şişli Memorial Hospital, İstanbul, Turkey

 • Çetin, B. (2013). "Microfluidics and Lab-on-a-chip Technology for Biomedical Applications", December 5, Hacettepe Univeristy, Institute of Graduate Studies, Bioengineering Division

 • Çetin, B. (2013). "Analysis of heat transfer in slip-flow regime by parallel implementation of Lattice-Boltzmann method on GPUs", December 11-14, ASME 4th Micro/Nanoscale Heat & Mass Transfer Int. Conference, Hong Kong, China

 • Çetin, B. (2012). "Dielectrophoresis in Microfluidics Technology & Novel Fabrication Strategies for DEP-based Microfluidic Platforms", January 6, Bilkent University National Nanotechnology Research Center, Ankara, Turkey

 • Çetin, B. (2012). "Microfluidics and Lab-on-a-chip Technology", July 2-4, Innovation and Collaboration in Engineering Research (INCER’2012), Bucharest, RomaniaComments are closed.