Lisans

Lisans programımız; tasarım ve üretim sürecini temel yönleriyle ele alan, bilgisayar becerisinin mühendislikteki önemini vurgulayan Makine Mühendisliğine giriş dersleri ile başlar. Programımızın ikinci yılında Makine Mühendisliği konusu kapsamlı çalışmalarla derinlemesine ele alınmaktadır. Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi konuları ve Mekanik & Malzeme konuları bütünleşik olarak işlenmektedir. Bu yaklaşım programımızın üçüncü yılında da Dinamik ve Kontrol konularının bütünleşik işlenmesi ile devam etmektedir.

Eğitimlerinin her yılında hem dersler hem de projeler yardımı ile öğrencilerimizin tasarım ve üretim konularında hem uygulamalı hem de bilgisayar destekli olarak tecrübe kazanmaları sağlanmaktadır.

Müfredatımız bir bütün olarak temel derslerin üzerine konulmuş bütünleşik ve ileri seviye derslerden oluşmaktadır.

Eğitim programımız; laboratuvar, tasarım ve hesaplama faaliyetlerinin dengeli koordinasyonu üzerine kurulmuştur. Temel Makine Mühendisliği dersleri ile beraber diğer derslerin de başarıyla tamamlanmasıyla öğrencimiz son yılındaki Makine Mühendisliği tasarım derslerine hazırlanmaktadır.

Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz, bir seneye yayılmış iki dönemlik bir ders olarak Makine Mühendisliği Tasarım projesini üstlenecektir. Bu projelerde, olası endüstri desteği ile, çalışan prototipler üretmek hedeflenmektedir.

Öğrencilerimize sunulan çağdaş laboratuvar imkanları ile de müfradatımız desteklenmektedir.

Makine Mühendisliği Lisans Programı

BİRİNCİ SENE
Güz Dönemi

Kod Ders Adı Kredi
ENG 101 İngilizce ve Kompozisyon I 3
GE 101 Mühendislik Öğrencileri için Üniversite Hayatına Giriş Dersi 1
MATH 101 Matematik I 4
ME 101 Makine Mühendisliği Temelleri 2
PHYS 101 Fizik I 4
TURK 101 Türkçe I 2
Toplam 16

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı Kredi
ENG 102 İngilizce ve Kompozisyon II 3
MATH 102 Matematik II 4
ME 102 Sistem Mühendisliğine Giriş 3
PHYS 102 Fizik II 4
TURK 102 Türkçe II 2
Toplam 16

İKİNCİ SENE
Güz Dönemi

Kod Ders Adı Kredi
CS 113 Mühendisler için Hesaplamaya Giriş 4
GE 250 Üniversite Aktiviteleri Programı I
HUM 111 Kültürler, Medeniyetler, Fikirler I 3
MATH 220 Türevsel Denklemler 3
ME 211 Termo-Akışkanlar Mekaniği I 4
ME 231 Mekanik ve Malzeme I 4
Toplam 18

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı Kredi
CS 114 Mühendisler için Programlamaya Giriş 4
GE 251 Üniversite Aktiviteleri II 1
HUM 112 Kültürler, Medeniyetler, Fikirler II 3
MATH 240 Doğrusal Cebir 3
ME 212 Termo-Akışkanlar Mühendisliği 4
ME 232 Mekanik ve Malzeme II 4
Toplam 19

ÜÇÜNCÜ SENE
Güz Dönemi

Kod Ders Adı Kredi
CHEM 201 Malzeme Bilim ve Teknolojisi 3
ENG 401 Teknik Rapor Yazımı ve Sunumu 3
MATH 230 Olasılık ve İstatistik 3
ME 299 Yaz Stajı I
ME 341 Dinamik ve Kontrol I 4
ME 371 Ölçme ve Değerlendirme 3
Seçmeli ME I 3
Toplam 18

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı Kredi
HIST 200 Türk Tarihi 4
MBG 110 Modern Biyolojiye Giriş 3
ME 342 Dinamik ve Kontrol II 4
ME 381 Tasarım ve İmalat 3
ME 384 Mekatronik Sistemler 3
Toplam 17

DÖRDÜNCÜ SENE
Güz Dönemi

Kod Ders Adı Kredi
GE 301 İlim, Teknoloji ve Toplum 2
ME 399 Yaz Stajı II
ME 481 Makine Mühendisliği Tasarım I 3
Seçmeli ME II 6
Seçmeli ENG 3
Seçmeli İnsani ve Sosyal Bilimler I 3
Toplam 17

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı Kredi
ME 482 Makine Mühendisliği Tasarım II 3
Seçmeli ME III 3
Seçmeli İnsani ve Sosyal Bilimler II 3
Serbest Seçmeli*** 3
Seçmeli ENG 3
Seçmeli Fen 3
Toplam 18

Comments are closed.