Projeler

Mevcut Projeler

Mikro-ölçekte tek-fazlı akış ve ısı transferi analizi


Mikrokallarda parçacıklı akışın sınır eleman formülasyonu


Mikro-işleme yöntemleri kullanılarak Akustik Vektör Sensör Geliştirilmesi


[en] Micro-grooved heat pipes for high-flux electronic cooling applications [/en]


Nanoparçacık sentezi için mikroakışkan sistemler


Nanoelektromekanik Sistemlerle Moleküler Kütle ve Şekil Analizi


Nanoelektromekanik Sistemler ile Kütlesel Görüntüleme


Modüler ve Öğrenilen Kontrol Algoritmaları Kullanılarak Çok Amaçlı Mikro İşleme Sistemi Geliştirilmesi


Development of a Portable Lab-on-a-Chip System for Genetic Diagnostics and Compatible HBV Diagnostic Kits


Dissipation and Vibration Energy Transport


Functionalization of Semiconductor Nanoparticles in a Microfluidic System / Mikroakışkan Sistem İçerisinde Yarı İletken Nanoparçacıkların Fonksiyonel Hale Getirilmesi


Isogeometric Computational Contact Mechanics (RTA3)


Kolorektal Kanserin Nanomekanik Sistemlerle Erken Teşhisi


Multiphysics Computational Homogenization of Interfaces (RTA2)


Multiphysics Computational Homogenization of Materials (RTA1)


Tactile Sensing: Sound, vibration and friction between soft materials under light loads


Using Electrostatic Forces to Manipulate and Organize Various Types of Nanoparticles and Composite Nanostructures to Form Multi Functional Smart Surfaces


Tamamlanan Projeler

Lattice Boltzmann Metodu ve Grafik Kartlarıyla Paralel Programlama Kullanarak Mikrokanallarda Tek Fazlı Akış ve Isı Transferi Analizi


Fin-ve-tüp tipi araç radyatörlerinin gözenekli ortam tabanlı yaklaşım ile sayısal modellenmesi


AC-Dielektroforez ve Akustik Metotlar Kullanarak Mikroparçacıkların Manipülasyonunu Sağlayan Çip-Üstü-Laboratuvar Cihazının Geliştirilmesi


Modüler Mekatronik Aygıt Tasarımı


Üç-Eksenli Mikro/Nano-Konumlama Sisteminin Doğrusal Motor Kontrolü Yöntemleri Kullanarak Geliştirilmesi


Atomic Force Microscopy Imaging and Spectroscopy of Biological Materials


Brake Noise and Vibration Research


Development of a microfluidic device for particle counting and the application of the device for the determination of the total viable count and the number of somatic cells in reference milk sample


Friction and Contact Damping


Granular Contact Interfaces with Non-Circular Particles


Hierarchical Isogeometric Analysis Technology and Computational Contact Mechanics


Investigating the Effect of Interface Structure on Friction at the Nanoscale


Investigating the Effect of Tip Structure and Elasticity on Atomic-Resolution Scanning Probe Microscopy


Multiscale Analysis and Micro-Texture Design for Lubrication Interfaces


Multiscale Fluid-Solid Interaction in Heterogeneous Materials and Interfaces


Nanoscale Tribology of Graphene


Self-Assembled Monolayers of Alkanethiols on Graphene: Molecular Structure and Chemical Sensing


Thermomechanical homogenization techniques for metallic and polymeric contact interfaces


Comments are closed.