Project

Kolorektal Kanserin Nanomekanik Sistemlerle Erken Teşhisi

(Ongoing Project)

Groups:

People:

  • Selim Hanay

Funding:

TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar
EEEAG SB0203

Project Duration:

Start Date: July 1st, 2014
Expected Completion Date: July 1st, 2016
 

Summary:

Bu proje, kolorektal kanserin erken teşhisini sağlamaya yönelik düşük maliyetli, hızlı sonuç verecek ve yaygın kullanım imkânı olacak analitik bir cihaz geliştirmeyi amaçlar. Bu cihazın çalışma ilkesi, insan nefesinde bulunan organik bileşiklerin analizinden, kişinin kanser vakası olup olmadığının tespitine dayanmaktadır.
Proje kapsamında, nano-elektromekanik sistem (NEMS) tabanlı bir cihaz ve analiz yönteminin geliştirmesi hedeflenmektedir. Son yıllardaki nefes analizi araştırmalarından elde edilmiş, kolorektal kansere özgün, uçucu organik işaretleyicilere odaklanılacaktır. Bu işaretleyicilerin miktarı, NEMS aygıt-dizisi ile yüksek hassasiyette ölçülecektir. Bu aygıt dizisindeki her bir NEMS sensörü, kimyasallara duyarlı farklı bir polimerle kaplanacaktır. İnsan nefesinde bulunan her bir organik bileşik – ve aralarındaki kansere özgün işaretçiler – polimer kaplı NEMS dizisinde çok boyutlu bir parmak izi yaratacaktır. Proje, bu karakteristik parmak izlerini kullanarak, gelişmiş veri analizi teknikleriyle, bir gaz karışımı örneğindeki kanser işaretleyicilerinin tespitini amaçlamaktadır.


Comments are closed.