Lisans programımız; tasarım ve üretim sürecini temel yönleriyle ele alan, bilgisayar becerisinin mühendislikteki önemini vurgulayan Makine Mühendisliğine giriş dersleri ile başlar. Programımızın ikinci yılında Makine Mühendisliği konusu kapsamlı çalışmalarla derinlemesine ele alınmaktadır. Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi konuları ve Mekanik & Malzeme konuları bütünleşik olarak işlenmektedir. Bu yaklaşım programımızın üçüncü yılında da Dinamik ve Kontrol konularının bütünleşik işlenmesi ile devam etmektedir.

Eğitimlerinin her yılında hem dersler hem de projeler yardımı ile öğrencilerimizin tasarım ve üretim konularında hem uygulamalı hem de bilgisayar destekli olarak tecrübe kazanmaları sağlanmaktadır.

Müfredatımız bir bütün olarak temel derslerin üzerine konulmuş bütünleşik ve ileri seviye derslerden oluşmaktadır.

Eğitim programımız; laboratuvar, tasarım ve hesaplama faaliyetlerinin dengeli koordinasyonu üzerine kurulmuştur. Temel Makine Mühendisliği dersleri ile beraber diğer derslerin de başarıyla tamamlanmasıyla öğrencimiz son yılındaki Makine Mühendisliği tasarım derslerine hazırlanmaktadır.

Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz, bir seneye yayılmış iki dönemlik bir ders olarak Makine Mühendisliği Tasarım projesini üstlenecektir. Bu projelerde, olası endüstri desteği ile, çalışan prototipler üretmek hedeflenmektedir.

Öğrencilerimize sunulan çağdaş laboratuvar imkanları ile de müfradatımız desteklenmektedir.

BÖLÜMÜN MİSYONU

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans programının misyonu, öğrencilere mühendisliğin bilimsel ve uygulamalı temellerinde geniş kapsamlı bir eğitim ve problem çözme, tasarım ve iletişim becerilerinde sağlam bir temel oluşturma yoluyla öğrenme ve entelektüel gelişim için zengin bir ortam sağlamak Bireysel kariyer hedeflerinin zorluklarını sürdürmeleri ve karşılamaları gerekecek. Program, gelecekteki mühendisleri yaşam boyu öğrenen kişiler olarak öngörüyor ve onları toplumsal ihtiyaçlara hizmet ederken sorumlu kararlar alabilecekleri küresel ortam için hazırlıyor.

PROGRAMIN EĞİTİM AMAÇLARI

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans programının amaçları:

1. Öğrencileri bireysel kariyer yollarına hazırlamak ve mühendislerin karşılaştığı hızla değişen teknolojilere uyum sağlama yeteneğini geliştirmek.

2. Öğrencilerin, kendilerini esnek bir müfredat ve disiplinlerarası araştırma fırsatları ile zenginleştirilmiş yüksek kaliteli ve titiz bir makine mühendisliği eğitimi yoluyla, çok disiplinli ortamlarda yenilikçi problem çözücüler ve liderler olarak ayırt etmelerine yardımcı olmak.

3. Öğrencilere kişisel ilgi, tasarım ve takım çalışması deneyimlerinin yönlendirilmesinde yol gösterme ve önemli bir uygulamalı deneyim yaşama fırsatı sunmak

ÖĞRENCİ ÇIKTILARI

Makine Mühendisliği programı aşağıdaki ABET öğrenci çıktılarını benimsemiştir:

OutcomeDescription
(a)an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
(b)an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data
(c)an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability
(d)an ability to function on multi-disciplinary teams
(e)an ability to identify, formulate, and solve engineering problems
(f)an understanding of professional and ethical responsibility
(g)an ability to communicate effectively
(h)the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context
(i)a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
(j)a knowledge of contemporary issues
(k)an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice

YILLIK ÖĞRENCİ KAYIT VE MEZUNİYET VERİLERİ

Academic YearPrep. SchoolYear 1Year 2Year 3Year 4Total UndergradDegrees Conferred
2009-2010 4939   79 
2010-2011 728222  176 
2011-2012 89886722 266 
2012-2013 9310884542236118
2013-2014 93120118645344846
2014-2015 82120136905948757 
2015-2016 831361151178053178 
2016-2017 8613312810611056387 
2017-2018 8510013511810554379 

MÜFREDAT

Bir bütün olarak müfredat, daha öncekiler üzerine inşa edilmiş entegre ve ileri kurslardır. Eğitim programlarımız koordine bir şekilde laboratuar, tasarım ve hesaplama faaliyetlerini içerir. Temel makine mühendisliği derslerinin yanı sıra diğer gerekli çalışmalar ile başarılı bir şekilde tamamlanması öğrencileri son yıl makine mühendisliği tasarım kurslarına hazırlar. Bu, öğrencilerin genellikle endüstri tarafından desteklenen ve çalışan bir prototip ürettiği büyük bir tasarım projesi üstlendikleri bir yıla yayılan iki kursun bir dizisidir. Müfredat, modern laboratuvar tesisleri tarafından desteklenmektedir.

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

BilMech'teki kalifiye lisans öğrencileri Erasmus + dahil öğrenci değişim programlarına katılma fırsatına sahiptir. Aynı şekilde bölümümüz yabancı üniversitelerden değişim öğrencileri de ağırlamaktadır.

Spesifik olarak, karşılıklı öğrenci değişimi için anlaşmalar, Erasmus Programı aracılığıyla bazı Avrupa üniversiteleri ile şu anda uygulanmaktadır. Benzer şekilde, nitelikli öğrenciler ABD ve Asya'daki bazı üniversitelerde bir veya iki dönem geçirebilirler.

Daha fazla bilgi için, lütfen Bilkent Üniversitesi Değişim Programları Ofisi veya bölümümüzün değişim koordinatörü, Yrd. Luca Biancofiore.