SELİM HANAY

Doçent

Selim Hanay

ÖZ GEÇMİŞ

Selim Hanay, doktora derecesini fizik alanında 2011 yılında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünden (Caltech) aldı. Daha sonra aynı bölümde doktora-sonrası araştırmacı ve araştırma mühendisi olarak iki yıl kadar çalıştı. Araştırmaları, Nano-elektromekanik Sistemler (NEMS) üzerine yoğunlaşmıştır. Deneylerini, Caltech'de NEMS alanının öncülerinden Prof. Dr. Michael Roukes'ın laboratuarında gerçekleştirmiştir. Araştırma takımıyla birlikte, tek molekül hassasiyetinde kütle ölçümünü yapabilen NEMS teknolojisini geliştirmiştir.

İlerideki araştırma konuları, nano-boyuttaki bu makinelerin geliştirilmesi ve böylelikle, daha önce mümkün olmayan algılama ve analiz işlevlerinin meydana getirilmesidir. Bu sayede tek-molekül düzeyinde biyokimyasal incelemeler mümkündür ve bu teknoloji hem biyomedikal araştırmalar için (mesela protein etkileşim haritalarının çıkarılması ve kanser araştırmaları) hem de çevresel araştırmalar için (mesela hava kirliliğinin ve toksik nanoparçacıkların izlenmesi) açısından uzun vadeli önem teşkil etmektedirler. Araştırmacının araştırma sonuçları bugüne kadar bir çok basın-yayın organı tarafından da rapor edilmiştir, mesela New York Times, IEEE Spectrum,Scientific American, Discover Magazine ve Slashdot.

Selim Hanay lisans eğitimini, o zamanlar ilk kez açılan, Sabancı Üniversitesi'nde tamamlamıştır ve burada Mikroelektronik Mühendisliği'nde mezun olmuş, Fizik alanında da yandal yapmıştır. Ankara Fen Lisesi mezunu olup, Uluslararası Kimya Olimpiyatlarında Altın madalya sahibidir.

Google Akademik Atıfları

EĞİTİM

Doktora Derecesi, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech), 2011
Lisans Derecesi, Anadal: Mikro-elektronik Mühendisliği, Yandal: Fizik, Sabancı Üniversitesi, 2003

ARAŞTIRMA

Bu sayfada anlatılmayan, gelecek araştırma projelerimiz de vardır. Doktora, yüksek lisans ve lisans düzeyinde ilgili öğrencilerin Selim Hanay ile bağlantıya geçmesi önerilir.

Biyomoleküllerle etkileşime geçecek hassasiyette nano-makinalarla çalışıyoruz:

- Çok küçük boyutta mekanik yapılar üretiyoruz (örneğin 1.8 µm x 120 nm x 100 nm).
- Bu mekanik yapıları, mekanik özellikleri üst seviyede olan Silisyum Karbid ya da Silisyum Nitrür gibi malzemelerden üretiyoruz.
- Bu mekanik yapıların titreşim frekansları çok yüksek değerlerde oluyor. Mesela yukarda bahsedilen nano-makinemiz yaklaşık 430MHz'de mekanik titreşim yapmaktadır. Yani bu makine UHF bandına tekabül eden bir hızda titreşme yapmaktadır, ama tabii ki bu titreşim elektromanyetik değil, mekanik bir titreşimdir.
- Numune molekülleri, mesela proteinler, yapı tarafından soğuruldukça yapının kütlesi değişmektedir. Kütledeki bu değişim yapının salınım frekansını değiştirir.
- Yapının salınım frekansındaki bu değişimi ölçerek, yapının üzerine konan molekülün kütlesini ölçebiliriz.
- Bu teknoloji özellikle yüksek kütleli proteinlerin ölçümü için uygundur.

Yaptığımız araştırmaların önemli olmasının sebebi temel olarak...
- Büyük moleküllerin ve hücre içindeki proteinlerin biyokimyasal analizini sağlayarak, hücrenin durumu hakkında bilgi edinilmesi (normal bir hücre mi, kanserli mi vs.).
- Çevresel kirlenmeyi ölçmek için bir araç olarak kullanılması.

Araştırmalarımızın nihai hedefi:

- Taşınabilir, küçük ölçeki bir kütle spektrometresi sistemi kurulması,
- Bu sistemin çok sayıda tümleşik, aktif nanomekanik devre içermesi,
- Bu sistemin etkin bir mikrofluidik ön-sistemine bağlanması,
- ve gerekli ölçümlerin yine tümleşik bir CMOS ölçüm mikroçipi ile okunması,
... şeklindedir.

Bu sayede verilen bir hücrenin içeriğinin 20 dakika gibi bir sürede analizinin başarılması uzun vadeli araştırma hedefimizdir.

ARAŞTIRMA WEB SİTESİ: https://www.nems.me/

Öğretim
Mekatronik Proje Yarışması Web Sayfası için buraya tıklayabilirsiniz.

GURUPLAR

İLGİLİ YAYINLAR

    Journal Paper
  • Eric Sage,, Ariel Brenac,, Thomas Alava,, Robert Morel,, Cecilia Dupre,, Selim Hanay,, Michael L. Roukes,, Laurent Duraffourg,, Christophe Masselon,, Sébastien Hentz (2015). "Neutral particle mass spectrometry with nanomechanical systems", Nature Communications, v.6(6482), Full Text
  • Nyffeler, C., Hanay, S., Sacchetto, D., Leblebici, Y. (2015). "Graphene field effect devices operating in differential circuit configuration", Microelectronic Engineering, Full Text, DOI: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167931715001252
  • Hanay, S., Kelber, S.I., O'Connell, C.D., Mulvaney, P., Sader, J.E., Roukes, M.L. (2015). "Inertial Imaging with Nanomechanical Systems", Nature Nanotechnology, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1038/nnano.2015.32
  • Hanay, S., Kelber, S., Naik, A., Chi, D., Hentz, S., Bullard, C., Colinet, E., Duraffourg, L., Roukes, M. (2012). "Single-Protein Nanomechanical Mass Spectrometry in Real Time", Nature Nanotechnology, v.7 p.602, Full Text
  • Naik, A., Hanay, S., Hiebert, W., Feng, X., Roukes, M. (2009). "Towards Single-Molecule Nanomechanical Mass Spectrometry", Nature Nanotechnology, v.4 p.445, Full Text
  • Roukes, M., Hanay, S., Kelber, S., Naik, A.. "Single-Protein Nanomechanical Mass Spectrometry in Real Time (US Patent Application filed on 9 May 2013, CIT-6192-P, 2012)"
  • Roukes, M., Naik, A., Hanay, S.. "Single Molecule Mass Spectrometry Enabled by Nanoelectromechanical Systems (NEMS-MS), US Patent # 8,227,747"