İLKER TEMİZER

Doçent

İlker Temizer

Adres

Makine Mühendisliği Bölümü
Bilkent Üniversitesi
06800 Bilkent, Ankara

Ofis

EA108

Telefon

+90 (312) 290-3064

E-Posta

temizer@bilkent.edu.tr

ÖZ GEÇMİŞ

İlker Temizer lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi ve yüksek lisans derecesi (2001). (2003) ve Doktora (2005) Kaliforniya Üniversitesi, Makine Mühendisliği'nden Berkeley'den aldı. Daha sonra, Hannover'deki Leibniz Üniversitesi'nin Sürekli Ortam Mekaniği Enstitüsü'ne doktora sonrası araştırmacı olarak katıldı ve burada genç bir araştırma grubunun liderliğine ek olarak öğretim ve araştırma sorumlulukları aldı. Eylül 2010'dan beri Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Araştırma çalışmalarının, heterojen malzemeler ve arayüzler için multispale-multiphysics modelleme stratejileriyle ilişkili olan hesaplamalı mekaniğin teorik ve sayısal yönleri üzerinde yoğunlaştığı Hesaplamalı Çok Ölçekli Mekanik Laboratuvarı'na (CMML) öncülük etti.

EĞİTİM

Ph.D., Mechanical Engineering, University of California, Berkeley (2005)
M.S., Mechanical Engineering, University of California, Berkeley (2003)
B.S., Mechanical Engineering, Boğaziçi University (2001)

ARAŞTIRMA

Güçlü ve kolay erişilebilir bilgisayar altyapısının ortaya çıkışından bu yana, bilgisayar bilimi ve mühendisliği fizik, kimya ve biyolojiden mekanik, elektronik ve tıbba kadar çeşitli alanlara devrimci araçlar ve yaklaşımlar getirmiştir. Etkili ve hızlı olan temel sayısal algoritmaların yanı sıra etkileyici kestirim kabiliyetine sahip uygulamalı yazılımlar sayesinde hesaplama yöntemleri, laboratuvar deneylerine olan bağımlılığı azaltmış, böylece yüksek güvenilirliğe sahip hızlı ve doğru bir değerlendirme stratejisi sunmuştur.

Hesaplamalı mekanik alanındaki son 10 yıldaki araştırmam, devam etmekte olan vurgunun deneyimlerden mekanik alanındaki deneyime kaymasına, özellikle de birden fazla etkileşimde gerçekleşen doğrusal olmayan fiziksel olayların yönettiği problemlere odaklanmaya katkıda bulundu. zamansal ve mekansal ölçekler. Bu çok-ölçekli ve çok-fiziksel problemler, doğal olarak, modellerin, karışık mikroskobik olayların tezahürü olan makroskopik gözlemlerin matematiksel gösterimleri olarak yapıldığı, heterojen malzemelerin ve arayüzlerin modellemesinde mevcuttur. Araştırmamın amacı, yeni işlemsel çok-ölçekli çerçeveler aracılığıyla yönetimsel mikroskobik mekanizmaları inceleyerek karmaşık makroskopik fiziğe dair fikir edinmektir. Denemeye dayanan fenomenolojik modellemenin aksine, temel fiziği yakalayan ve matematiksel veya hesaplamalı homojenizasyon ile tahmin edilen zengin üst ölçek davranışını otomatik olarak göstermek için etkileşime giren daha küçük ölçekli modellere odaklanıyorum.

Araştırmamın ana teması, lineer olmayan termomekanik bağlamında malzemelerin ve arayüzlerin çok ölçekli muamelesinin birleştirilmesi olmuştur. Uygulamalı matematiğin teorik ve sayısal etkileşiminde, yeni doğrusal olmayan sonlu / ayrık eleman metotlarına gömülü termodinamik ve algoritmik olarak tutarlı homojenizasyon çerçevelerinin geliştirilmesine katkıda bulundum. Polimerik kompozitler ve biyolojik dokudan kaba ve granüler temas ara yüzlerine kadar çeşitli uygulamalar ile, önceki ve devam etmekte olan araştırma çabalarım aşağıdaki üç etkileşimli araştırma itme alanında (RTA) kategorize edilebilir:

(RTA1) Multifizik Malzemelerin Hesaplamalı Homojenizasyonu
(RTA2) Multifizik Arayüzlerin Hesaplamalı Homojenizasyonu
(RTA3) İzogeometik Hesaplamalı İletişim Mekaniği

İLGİLİ YAYINLAR

  Journal Paper
 • Nishi, S., Terada, K., Temizer, İ. (2019). "Isogeometric analysis for numerical plate testing of dry woven fabrics involving frictional contact at meso-scale", Computational Mechanics, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00466-018-1666-6
 • Waseem, A., Guilleminot, J., Temizer, İ. (2017). "Stochastic Multiscale Analysis in Hydrodynamic Lubrication", International Journal for Numerical Methods in Engineering, v.112 p.1070-1093, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/nme.5546
 • Waseem, A., Temizer, İ., Kato, J., Terada, K. (2017). "Micro-Texture Design and Optimization in Hydrodynamic Lubrication via Two-Scale Analysis", Structural and Multidisciplinary Optimization, v.56 p.227-248, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00158-017-1713-5
 • Yıldıran, İ.N., Temizer, İ., Çetin, B. (2017). "Homogenization in Hydrodynamic Lubrication: Microscopic Regimes and Re-Entrant Textures", Journal of Tribology, v.140 p.011701(1-19), Full Text, DOI: http://tribology.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=2628741
 • Kılıç, K.İ., Temizer, İ. (2016). "Tuning Macroscopic Sliding Friction at Soft Contact Interfaces: Interaction of Bulk and Surface Heterogeneities", Tribology International, v.104 p.83-97, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.triboint.2016.08.024
 • Waseem, A., Temizer, İ., Kato, J., Terada, K. (2016). "Homogenization-Based Design of Surface Textures in Hydrodynamic Lubrication", International Journal for Numerical Methods in Engineering, v.108 p.1427-1450, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/nme.5256
 • Temizer, İ., Stupkiewicz, S. (2016). "Formulation of the Reynolds Equation on a Time-Dependent Lubrication Surface", Proceedings of the Royal Society A, v.472 p.20160032, DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2016.0032
 • Temizer, İ. (2016). "Sliding Friction Across the Scales: Thermomechanical Interactions and Dissipation Partitioning", Journal of the Mechanics and Physics of Solids, v.89 p.126-148, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2016.01.012
 • Hesch, C., Franke, M., Dittmann, M., Temizer, İ. (2016). "Hierarchical NURBS and a higher-order phase-field approach to fracture for finite-deformation contact problems", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v.301 p.242-258, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2015.12.011
 • Temizer, İ., Hesch, C. (2016). "Hierarchical NURBS in Frictionless Contact", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v.299 p.161-186, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2015.11.006
 • Kabacaoğlu, G., Temizer, İ. (2015). "Homogenization of Soft Interfaces in Time-Dependent Hydrodynamic Lubrication", Computational Mechanics, v.56 p.421-441, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00466-015-1179-5
 • Temizer, İ. (2014). "Computational Homogenization of Soft Matter Friction: Isogeometric Framework and Elastic Boundary Layers", International Journal for Numerical Methods in Engineering, v.100 p.953-981, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/nme.4778
 • Temizer, İ., Abdalla, M., Gürdal, Z. (2014). "An Interior Point Method for Isogeometric Contact", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v.276 p.589-611, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2014.03.018
 • Dittmann, M., Franke, M., Temizer, İ., Hesch, C. (2014). "Isogeometric analysis and thermomechanical mortar contact problems", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v.274 p.192-212, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2014.02.012
 • Wu, T., Temizer, İ., Wriggers, P. (2014). "Multiscale Hydro-Thermo-Chemo-Mechanical Coupling: Application to Alkali-Silica Reaction", Computational Materials Science, v.84 p.381-395, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2013.12.029
 • Temizer, İ. (2014). "Multiscale Thermomechanical Contact: Computational Homogenization with Isogeometric Analysis", International Journal for Numerical Methods in Engineering, v.97 p.582-607, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/nme.4604
 • Temizer, İ. (2013). "Granular Contact Interfaces with Non-Circular Particles", Tribology International, v.67 p.229–239, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.triboint.2013.08.005
 • Temizer, İ., Wu, T., Wriggers, P. (2013). "On the Optimality of the Window Method in Computational Homogenization", International Journal of Engineering Science, v.64 p.66-73, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijengsci.2012.12.007
 • Temizer, İ. (2013). "A Mixed Formulation of Mortar-Based Contact with Friction", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v.255 p.183-195, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2012.12.002
 • Wu, T., Temizer, İ., Wriggers, P. (2013). "Computational Thermal Homogenization of Concrete", Cement & Concrete Composites, v.35 p.59-70, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2012.08.026
 • Temizer, İ. (2012). "A Mixed Formulation of Mortar-Based Frictionless Contact", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v.223-224 p.173-185, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2012.02.017
 • Budt, M., Temizer, İ., Wriggers, P. (2012). "A Computational Homogenization Framework for Soft Elastohydrodynamic Lubrication", Computational Mechanics, v.49 p.749-767, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00466-012-0709-7
 • Temizer, İ. (2012). "On the Asymptotic Expansion Treatment of Two-Scale Finite Thermoelasticity.", International Journal of Engineering Science, v.53 p.74-84, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijengsci.2012.01.003
 • Temizer, İ., Wriggers, P., Hughes, T. (2012). "Three-Dimensional Mortar-Based Frictional Contact Treatment in Isogeometric Analysis with NURBS", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v.209-212 p.115-128, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2011.10.014
 • De Lorenzis, L., Temizer, İ., Wriggers, P., Zavarise, G. (2011). "A large deformation frictional contact formulation using NURBS-based isogeometric analysis", International Journal for Numerical Methods in Engineering, v.87 p.1278-1300, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/nme.3159
 • Temizer, İ., Wriggers, P., Hughes, T. (2011). "Contact Treatment in Isogeometric Analysis with NURBS", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v.200 p.1100-1112, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2010.11.020
 • Temizer, İ., Wriggers, P. (2011). "An adaptive multiscale resolution strategy for the finite deformation analysis of microheterogeneous structures", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v.200 p.2639-2661, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2010.06.013
 • Temizer, İ., Wriggers, P. (2011). "Homogenization in Finite Thermoelasticity", Journal of the Mechanics and Physics of Solids, v.59 p.344–372, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2010.10.004
 • Temizer, İ. (2011). "Thermomechanical Contact Homogenization with Random Rough Surfaces and Microscopic Contact Resistance", Tribology International, v.44 p.114-124, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.triboint.2010.09.011
 • Ma, J., Temizer, İ., Wriggers, P. (2011). "Random homogenization analysis in linear elasticity based on analytical bounds and estimates", International Journal of Solids and Structures, v.48(2) p.280-291, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2010.10.004
 • Temizer, İ., Wriggers, P. (2010). "A micromechanically motivated higher-order continuum formulation of linear thermal conduction", Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, v.90(10-11) p.768-782, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/zamm.201000009
 • Temizer, İ., Wriggers, P. (2010). "Thermal contact conductance characterization via computational contact homogenization: A finite deformation theory framework", International Journal for Numerical Methods in Engineering, v.83(1) p.24-58, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/nme.2822
 • Temizer, İ., Wriggers, P. (2010). "Inelastic analysis of granular interfaces via computational contact homogenization", International Journal for Numerical Methods in Engineering, v.84(8) p.883-915, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/nme.2921
 • Temizer, İ., Wriggers, P. (2008). "On a mass conservation criterion in homogenization", Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME, v.75 p.054503, DOI: http://dx.doi.org/10.1115/1.2913042
 • Temizer, İ., Wriggers, P. (2008). "A multiscale contact homogenization technique for the modeling of third bodies in the contact interface", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v.198(3-4) p.377-396, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2008.08.008
 • Temizer, İ., Wriggers, P. (2008). "On the computation of the macroscopic tangent for multiscale volumetric homogenization problems", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v.198(3-4) p.495-510, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2008.08.018
 • Temizer, İ., Zohdi, T.I. (2007). "A numerical method for homogenization in non-linear elasticity", Computational Mechanics, v.40(2) p.281-298, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00466-006-0097-y
 • Temizer, İ., Wriggers, P. (2007). "An adaptive method for homogenization in orthotropic nonlinear elasticity", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v.196(35-36) p.3409-3423, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2007.03.017
 • Temizer, İ., Zohdi, T.I. (2005). "Agglomeration and refragmentation in microscale granular flows", International Journal of Fracture, v.131(3) p.L37-L44, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10704-005-2598-7
 • Çakal, B.A., Temizer, İ., Kato, J., Terada, K. (2019). "Microscopic Design and Optimization of Hydrodynamically Lubricated Dissipative Interfaces", International Journal for Numerical Methods in Engineering (in press), DOI: http://dx.doi.org/10.1002/nme.6129