DEVELOPMENT OF MİCROFLUİDİC GENETİC BASED MİNİMAL İNVASİVE TEST WİTH HİGH SPECİFİCİTY TO EARLY GESTATİON PERİOD

Tamamlanmış Proje

TUBITAK–1511: 1170524

PROJE SÜRESİ

Başlangıç Tarihi: Nisan 2018

Bitiş Tarihi: Ağustos 2020

ÖZET

Toplam Bütçe: 1.350.000 TL