DEVELOPMENT OF BOUNDARY ELEMENT METHOD BASED COMMERCİAL SOFTWARE FOR MİCROFLUİDİC APPLİCATİONS

Tamamlanmış Proje

TUBITAK–1512: 2130311

PROJE SÜRESİ

Başlangıç Tarihi: Ocak 2014

Bitiş Tarihi: Aralık 2014

ÖZET

Toplam Bütçe: 99.720 TL