MİKROKALLARDA PARÇACIKLI AKIŞIN SINIR ELEMAN FORMÜLASYONU

Devam Eden Proje

PROJE SÜRESİ

Başlangıç Tarihi: 1 Mart 2013
Öngörülen Tamamlanma Tarihi: 31 Aralık 2016

ÖZET

Sınır eleman metodu (veya Sınır integral metodu), mühendislikteki birçok lineer probleme iyi uygulanan sayısal bir araçtır. Sınır eleman yönteminin (BEM) diğer sayısal yöntemlere göre (Sonlu elemanlar yöntemi - FEM gibi) birkaç avantajı vardır ve bazı avantajlar şunlardır:

(i) sadece çözelti alanının sınırının ayrıklaştırılması ve modellenmesi,

(ii) Gerilme yoğunluğu problemlerinde iyileştirilmiş çözümler,

(iii) çözümün yarı analitik bir yöntem olduğu konusundaki doğruluğu (integral denklemi, karşılık gelen doğrusal problemin tam çözümü kullanılarak elde edilir, sayısal yaklaşım sadece ortaya çıkan integralleri değerlendirmek için gereklidir) 

(iv) bir veya daha fazla boyutta sonsuzluğa uzanan alanlara uygulama imkanı.

Özellikle, art arda yeniden yapılanmayı içeren problemler için, BEM'in sadece sınır niteliği, değerli bir özellik sunar - etki alanı ayrıklaştırması olmadığı için, yeniden düşünme önemli bir konu değildir. Ayrıca, çözelti alanı içindeki süreklilik ve uyumluluk koşulları BEM'de tam olarak yerine getirilir (FEM'de, aksine, elementler boyunca süreklilik ve uyumluluk koşulları sayısal olarak karşılanır).

Mikrokanallarda akışkan akışı göz önüne alındığında, tipik akış hızı düşüktür (çok düşük Reynolds sayısıyla sonuçlanır) ve atalet kuvvetleri, basınç ya da viskoz kuvvetlerle karşılaştırıldığında önemsiz (büyüklükte) önemsizdir, akış, sürünen olarak kabul edilebilir. akış. Sürünen akışın temel denklemi Stoke'nin BEM için uygun bir doğrusal kısmi diferansiyel denklem olan akışıdır. Elektro-ozmotik pompalama, elektroforez ve dielektroforez gibi birçok mikroakışkan esaslı cihazda meydana gelen elektrokinetik olaylar göz önüne alındığında, denklem birçok durumda aynı zamanda doğrusal bir kısmi diferansiyel denklem olan Laplace denklemidir. Sıvı akışının ve mikroakışkanlarda meydana gelen elektrokinetik olayların üzerinde bir mikrokanal içindeki parçacıkların akışı da birçok mikroakışkan uygulamasında çok yaygındır. Parçacık hareketinin titiz bir simülasyonu, sonlu farklar, sonlu elemanlar ve sonlu hacme dayalı sayısal teknikler göz önüne alındığında masif bir yeniden boyama gerektirir. Yönetim denklemlerinin doğrusallığı ve yeniden kirlenme gerekliliği göz önüne alındığında, BEM hidrodinamik ve elektrokinetik etkilerin etkisi altında bir mikrokanal içindeki parçacık hareketini simüle etmek için iyi bir seçimdir. Bu projede, hidrodinamik ve elektrokinetik kuvvetlerin etkisi altında parçacık yörüngelerini simüle etmek için bir BEM kodu geliştirilecektir. Küresel, silindirik ve eliptik parçacıklar, hücreler ve bakteriler gibi biyo-parçacıkların hareketini andırmak için kullanılacaktır. Hem deforme olabilen hem de deforme olmayan partiküller dikkate alınacaktır. Paralel hesaplama, modelin birçok partikülün simülasyonu yeteneğini genişletmek için de kullanılacaktır.

Mikrokallarda parçacıklı akışın sınır eleman formülasyonu

İLGİLİ YAYINLAR

 • Atay, A., Sarıarslan, B., Kuşcu, Y.F., Akkuş, Y., Saygan, S., Gürer, T., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2019). "Experimental dryout characterization of commercial sintered and grooved heat pipes", J. Thermal Science & Technology (In press)
 • Akkuş, Y., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2019). "An iterative solution approach to coupled heat and mass transfer in a steadily fed evaporating water droplet", J. Heat Transfer, v.141(2) p.031501
 • Reza Rasooli,, Çetin, B. (2018). "Assessment of Lagrangian modeling of particle motion in a spiral microchannel for inertial microfluidics", Micromachines, v.9(9) p.433, Full Text
 • Hatipoğlu, U., Çetin, B., Yıldırım, E. (2018). "A novel zero-dead-volume sample loading interface for microfluidic devices: Flexible Hydraulic Reservoir (FHR)", J. Micromech. Microeng., v.28(9) p.097001, Full Text
 • Oskay, Y., Çetin, B., Şerifoğlu, N., Arslan Ergül, A., Adams, M. (2018). "A novel, low-cost injection and anesthesia system for zebrafish researchers", Zebrafish, v.15(2) p.85-95, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/doi.org/10.1089/zeb.2017.1513
 • Cole, K., Çetin, B., Demirel, Y. (2018). "Semi-analytical source method for reaction-diffusion problem", J. Heat Transfer, v.140(6) p.061301, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1115/1.4038987
 • Düven, G., Çetin, B., Kışla, D. (2018). "Çip-üstü-laboratuvar teknolojisinin gıda mikrobiyolojisindeki uygulamaları (Lab-on-a-chip technology in food microbiology)", Akademik Gıda (Academic Food), v.16(1) p.78-87, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.24323/akademik-gida.417895
 • Alijani, H., Çetin, B., Akkus, Y., Dursunkaya, Z. (2018). "Effect of design and operating parameters on the thermal Performance of flat grooved heat pipes", Applied Thermal Engineering, v.132 p.174-187, Full Text
 • Alijani, H., Çetin, B., Akkus, Y., Dursunkaya, Z. (2018). "Experimental thermal performance characterization of flat grooved heat pipes", Heat Transfer Engineering, v.40 p.9-10 (In Press), DOI: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01457632.2018.1442395
 • Cole, K.D., Çetin, B. (2017). "Modeling of Joule heating and convective cooling in a thick-walled micro-tube", Int. J. Thermal Sciences, v.119 p.24-36, Full Text
 • Yıldıran, İ.N., Temizer, İ., Çetin, B. (2017). "Homogenization in Hydrodynamic Lubrication: Microscopic Regimes and Re-Entrant Textures", Journal of Tribology, v.140 p.011701 (1-19), Full Text, DOI: http://tribology.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=2628741
 • Akkuş, Y., Tarman, H.İ., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2017). "Two-dimensional computational modeling of thin film evaporation", Int. J. Thermal Sciences, v.121 p.237–248, Full Text
 • Çetin, B., Öner, S.D., Baranoğlu, B. (2017). "Modeling of dielectrophoretic particle motion: Point particle vs finite-sized particle", Electrophoresis, v.38 p.1407-1418, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elps.201600461
 • Çetin, B., Özer, M.B., Çağatay, E., Büyükkoçak, S. (2016). "An integrated acoustic and dielectrophoretic particle manipulation in a microfluidic device for particle wash and separation fabricated by mechanical machining", Biomicrofluidics, v.10 p.014112, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.1063/1.4940431
 • Kerse, C., Kalaycıoğlu, H., Elahi, P., Yavaş, S., Kesim, D., Akçaalan, Ö., Öktem, B., Çetin, B., Aşık, M., Hoogland, H., Holzwarth, R., İlday, F.Ö. (2016). "Ablation-cooled material removal with ultrafast bursts of pulses", Nature, v.537 p.84-88, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1038/nature18619
 • Yavuz, C., Oliaei, S.N., Çetin, B., Yeşil-Çeliktaş, Ö. (2016). "Sterilization of PMMA microfluidic chips by various techniques and investigation of material characteristics", J. Supercrticial Fluids, v.107 p.114–121, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.supflu.2015.08.019
 • Karakaya, Z., Baranoðlu, B., Çetin, B., Yazýcý, A. (2015). "A parallel boundary element formulation for tracking multiple particle trajectories in Stoke's flow for microfluidic applications", CMES-Computer Modeling in Engineering and Science, v.104(3) p.227-249, Full Text
 • Barışık, M., Yazıcıoğlu, A.G., Çetin, B., Kakaç, S. (2015). "Analytical solution of thermally developing microtube heat transfer including axial conduction", Int. Comm. Heat and Mass Transfer, v.67 p.81-88, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.201
 • Çetin, B., Koska, K., Erdal, M. (2015). "Warpage Characterization of Microchannels Fabricated by Injection Molding", ASME J. Micro and Nano-Manufacturing, v.3(2) p.021005, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1115/1.4029841
 • Zeinali, S., Çetin, B., Oliaei, S., Karpat, Y. (2015). "Fabrication of continuous flow microfluidics device with 3D electrode structures for high throughput DEP applications using mechanical machining", Electrophoresis, Special Issue on Dielectrophoresis, v.36(13) p.1432-1442, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elps.201400486
 • Çetin, B., Özer, M.B., Solmaz, M.E. (2014). "Microfluidic bio-particle manipulation for biotechnology", Biochemical Engineering Journal, v.92 p.63-82, Full Text
 • Çetin, B., Aşık, M.D., Taze, S. (2014). "Design and fabrication of a microfluidic device for synthesis of chitosan nanoparticles", ASME J. Nanotechnology in Engineering and Medicine, v.4(3) p.031004, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1115/1.4026287
 • Cole, K., Çetin, B., Brettmann, L. (2014). "Microchannel heat transfer with slip flow and wall effects", AIAA J. Thermophysics and Heat Transfer, v.28(3) p.455-462, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.2514/1.T4267
 • Büyükkoçak, S., Özer, B., Çetin, B. (2014). "Numerical modeling of acoustophoretic particle separation for microfuildics", Microfluid Nanofluid, v.17(6) p.1025-1037, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10404-014-1398-7
 • Çetin, B., Zeinali, S. (2014). "Analysis of heat transfer for a low Peclet number microtube flow using second-order slip model: An extended-Graetz problem", J. Engineering Mathematics, v.89(1) p.13-25, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10665-014-9704-7
 • Çetin, B. (2013). "Effect of thermal creep on heat transfer for a 2D microchannel flow: An analytical approach", ASME J. Heat Transfer, Special Issue on Microchannel Heat Transfer, v.135(10) p.101007, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1115/1.4024504
 • Çetin, B., Li, D. (2011). "Dielectrophoresis in microfluidics technology", Electrophoresis, Special Issue on Dielectrophoresis, v.32 p.2410–2427, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elps.201100167
 • Çetin, B., Bayer, O. (2011). "Evaluation of Nusselt number for a flow in a microtube using second-order slip model", Thermal Science, v.15(Suppl.(Suppl. 1) p.103-109, DOI: http://dx.doi.org/10.2298/TSCI11S1103C
 • Çetin, B., Cole, K. (2011). "The effect of axial conduction on heat transfer in a liquid microchannel flow", Int. J. Heat and Mass Transfer, v.54 p.2542-2549, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.02.007
 • Çetin, B., Li, D. (2010). "Lab-on-a-chip device for continuous particle and cell separation based on electrical properties via AC-dielectrophoresis", Electrophoresis, v.31 p.3035-3043, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elps.20090007830
 • Çetin, B., Yazıcıoğlu, A.G., Kakaç, S. (2009). "Slip-flow heat transfer in microtubes with axial conduction and viscous dissipation-an extended Graetz problem", Int. J. Thermal Sciences, v.48 p.1673-1678, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2009.02.002
 • Çetin, B., Kang, Y., Wu, Z., Li, D. (2009). "Continuous particle separation with localized AC-DEP using embedded electrodes and an insulating hurdle", Electrochimica Acta, v.54 p.1715-1720, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2008.09.062
 • Çetin, B., Kang, Y., Wu, Z., Li, D. (2009). "Continuous particle separation by size via AC-DEP using a lab-on-a-chip device with 3D electrodes", Electrophoresis, v.30 p.766-772, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elps.200800464
 • Çetin, B., Li, D. (2009). "Continuous particle separation based on electrical properties using AC-DEP", Electrophoresis, v.30 p.3124-3133, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elps.20090007830
 • Çetin, B., Yazıcıoğlu, A.G., Kakaç, S. (2008). "Fluid Flow in microtubes with axial conduction including rarefaction and viscous dissipation", Int. Comm. Heat and Mass Transfer, v.35 p.535-544, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2008.01.003
 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Effect of Joule heating on electrokinetic transport", Electrophoresis, v.29(5) p.994-1005, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elps.200700601
 • Çetin, B., Travis, B.E., Li, D. (2008). "Analysis of the electro-viscous effects on pressure-driven liquid flow in a two-section heterogeneous microchannel", Electrochimica Acta, v.54 p.660-664, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2008.07.008
 • Çetin, B., Yuncu, H., Kakaç, S. (2006). "Gaseous flow in microconduits with viscous dissipation", Int. J. Transport Phenomena, v.8(4) p.297-315, Full Text
 • Ellialtýoðlý, P., Danýþ, B.Ý., Çetin, B. (2017). "Parametric analysis of a combined cycle power plant with complete combustion using MATLAB GUI", 21th National Conference on Thermal Sciences (ULIBTK'17) p.187, Full Text
 • Hossein Alijani,, Akkuþ, Y., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2017). "Düz-oluklu alüminyum ýsý borularýnýn ýsýl performanslarýnýn deneysel olarak incelenmesi", 21th National Conference on Thermal Sciences (ULIBTK'17) p.183, Full Text
 • Atay, A., Sarýarslan, b., Kuþcu, Y.F., Akkuþ, Y., Saygan, S., Türker, A.G., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2017). "Sinterli ve oluklu ýsý borularýnýn kuruma sýnýrlarýnýn deneysel tespiti", 21th National Conference on Thermal Sciences (ULIBTK'17) p.182, Full Text
 • Aydoðdu, Ý.I., Fidan, C., Çetin, B. (2017). "Karþýt akýþlý Ranque-Hilsch vorteks tüpünün deneysel analizi", 21th National Conference on Thermal Sciences (ULIBTK'17) p.181, Full Text
 • Çetin, B., Kuþcu, Y.F., Atay, A., Çetin, B. (2017). "Isý kaynaðý içeren ýsý iletimi problemleri için alternatif yaklaþýmlar", 21th National Conference on Thermal Sciences (ULIBTK'17) p.180, Full Text
 • Çetin, B., Öner, S.D., Özer, M.B., Baranoðlu, B. (2017). "Mikro-kanallarda parçacýk hareketinin modellenmesi", 21th National Conference on Thermal Sciences (ULIBTK'17) p.178, Full Text
 • Alijani, H., Çetin, B., Akkuş, Y., Dursunkaya, Z. (2017). "3-D modeling of a flat-grooved heat pipe", 10th Int. Conf. on Comput. Heat Mass Transfer, Full Text
 • Akkuş, Y., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2017). "Modeling of of evaporation from a sessile constant shape droplet", ASME 15th Int. Conf. Nano/Micro/Mini-channels (ICNMM 2017) p.5537, Abstract, Full Text
 • Uslu, H.D., Canpolat, Ç., Çetin, B. (2017). "Modeling of an AC-electro-osmosis based microfluidic mixer", ASME 15th Int. Conf. Nano/Micro/Mini-channels (ICNMM 2017) p.5536, Abstract, Full Text
 • Öner, S.D., Çetin, B. (2017). "Modeling of electro-kinetic motion of Janus droplet", ASME 15th Int. Conf. Nano/Micro/Mini-channels (ICNMM 2017) p.5501, Abstract, Full Text
 • Yıldıran, İ.N., Öner, S.D., Yılmaz, O.D., Çetin, B. (2016). "Mathematical modeling of performance of a liquid piston compressor", Proc. 9th Pump Valve Compressor Conference, Full Text
 • Cole, K.D., Doğrusöz, Y.S., Çetin, B. (2016). "Forward models for the electrocardiography problem: Voltage sources versus current sources", 2016 Inverse Problems Symposium
 • Öner, S.D., Karakuş, A., Çetin, B., Baranoğlu, B. (2016). "Parallel boundary element formulation for 2D microfluidic particulate flow for multi-threaded architectures", ECCOMAS Congress 2016
 • Alijanvad, H.A., Çetin, B., Akkuş, Y., Dursunkaya, Z. (2016). "Experimental investigation of thermal performance of aluminum-grooved micro heat pipe", 5th Micro and Nano Flows Conference, Full Text
 • Rasooli, R., Karaoğlu, O.K., Çetin, B. (2016). "Simulation of particle flow in a spiral microchannel for inertial microfluidics", 5th Micro and Nano Flows Conference, Full Text
 • Aşık, M.D., Çetin, B., Kaplan, M., Erdem, Y., Sağlam, N. (2016). "3D printed microfluidic reactor for high throughput chitosan nanoparticle synthesis", The 20th Int. Conf. Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2016), Full Text
 • Çağatay, E., Özer, M.B., Çetin, B. (2016). "3D Modeling of on-chip acoustophoretic particle manipulation in a polymer microfluidic device", The 20th Int. Conf. Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2016), Full Text
 • Çetin, B., Kaplan, H., Durkaya, G., Kurtuldu, H. (2016). "The 20th Int. Conf. Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2016)", Çetin, B., Kaplan, H., Durkaya, G., Kurtuldu, H. (2016)., Full Text
 • Kuşcu, Y., Atay, A., Çetin, B., Meco, H., Çetin, B. (2016). "Thermal modeling of heat affected zone of a low carbon steel in gas arc and laser welding", 17th Int. Conf. Machine Design and Production (UMTIK-2016)
 • Kurt, C., Çetin, B., Baranoglu, B. (2016). "2D boundary element formulation for deformable particle flow in a microchannel", Int. Conf. Boundary Element and Meshless Techniques
 • Müderrisoğlu, C., Onbaş, R., Çetin, B., Sargın, S., Yeşil-Çeliktaş, Ö. (2015). "Design, fabrication and testing of PDMS microchips for enzymatic hydrolyses of saponins", VII. Bioengineering Cong. 'Human Welfare' (BEC2015)
 • Türkmen, İ., Sankır, M., Çetin, B., Baker, D. (2015). "Comparison of planar and cylindrical 3D PEMFC Models", III. European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES)
 • Solmaz, M.E., Çetin, B., Baranoğlu, B., Serhatlıoğlu, M., Bıyıklı, N. (2015). "Boundary Element Method for optical force calibration in microfluidic dual-beam optical trap", SPIE-Optical Trapping and Optical Micromanipulation XII, Full Text
 • Kerse, C., Kalaycıoğlu, H., Elahi, P., Akçaalan, Ö., Yavaş, S., Aşık, M.D., Kesim, D., Yavuz, K., Çetin, B., İlday, F.Ö. (2015). "Ablation-cooled material removal at high speed with femtosecond pulse bursts", Advanced Solid State Lasers Conference and Exhibition (ASSL 2015)
 • Çoþkun, S., Yüksel, M., Bulut, Y., Çetin, B. (2015). "Parametric analysis of a combined cycle using MATLAB GUI", 20th National Conference on Thermal Sciences (ULIBTK'15), Full Text
 • Yýldýran, Ý., Öner, D., Çetin, B. (2015). "GPU-computation of 2-dimensional Laplace Equation using Boundary Element Method", 20th National Conference on Thermal Sciences (ULIBTK'15), Full Text
 • Taze, S., Çetin, B., Yýlmaz, M., Dursunkaya, Z. (2015). "Assessment of different micro-fabrication techniques for the fabrication of a micro-groove heat pipe", 20th National Conference on Thermal Sciences (ULIBTK'15), Full Text
 • Karakurt, İ., Çetin, B. (2015). "Continuous flow microfluidic PCR reactor", 2nd Novel Fluidic Technologies and Applications Workshop
 • Rasooli, R., Çetin, B., Baranoğlu, B. (2015). "Assessment of Different Element Orders for Boundary Element Formulation of Particulate Flow in Microchannels", 2nd Novel Fluidic Technologies and Applications Workshop
 • Çağatay, E., Çetin, B., Özer, B. (2015). "An integrated microfluidic device for particle wash and particle separation", 2nd Novel Fluidic Technologies and Applications Workshop
 • A.G. Demir,, B. Previtali,, Barbaros Çetin (2015). "Laser micro-milling for the manufacturing of microfluidic device mold", 8th Int. Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Dies/Molds (Submitted), Full Text
 • Taze, S., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2015). "Multi-physics modeling of silicon micro-grooved heat pipe", 8th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer(139), Full Text
 • Çetin, B., Cole, K. (2015). "Modeling of conjugate heat transfer in an electrically heated microtube", 8th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer(140), Full Text
 • Çetin, B., Çelik, B., Sert, C. (2015). "Analysis of heat transfer in slip-flow regime by parallel implementation of Lattice-Boltzmann method on GPUs", 8th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer(138), Full Text
 • Güler, K., Çetin, B., Aksel, H. (2014). "Simulation of thermal characteristics of radiators using a porous model", International Symposium on Convective Heat and Mass Transfer (CONV-14) p.176, Full Text
 • Karakurt, İ., Çetin, B. (2014). "Multiphysics simulation of microfluidic reactor for polymerase chain reaction", International Symposium on Convective Heat and Mass Transfer (CONV-14) p.79, Full Text
 • Büyükkoçak, S., Özer, B., Çetin, B. (2014). "Finite element modeling of micro-particle manipulation using ultrasonic standing waves", ASME 12th International Conference on Nanochannels, Microchannels and Minichannels, Full Text
 • Çetin, B., Zeinali, S. (2014). "Modeling of on-chip (bio)particle separation and counting using 3D electrode structures", 4th Micro and Nano Flows Conference, Full Text
 • Baranoğlu, B., Çetin, B. (2014). "A particle flow specific boundary element formulation for microfluidic applications", 4th Micro and Nano Flows Conference, Full Text
 • Baranoğlu, B., Çetin, B. (2013). "Simulation of particle motion in a microchannel using Boundary Element Method", 18th National Mechanics Conference
 • Çagatay, E., Altınok, M.F., Çetin, B. (2013). "Analysis of gas power cycyles and Brayton refrigeration cycles using MATLAB", 19th National Conference on Thermal Sciences(164) p.978-982, Full Text
 • Çetin, B., Büyükkoçak, S., Zeinali, S., Özer, B. (2013). "Simulation of an integrated microfluidic device for bioparticle wash, separation and concentration", Proc. ASME 2013 4th Microscale/Nanoscale Heat & Mass Transfer International Conference, DOI: http://dx.doi.org/10.1115/MNHMT2013-22181
 • Salemmilani, R., Çetin, B. (2013). "Spiral microfluidic device for continuous flow PCR", ASME 2013 Summer Heat Transfer Conference(17305) p.V002T11A001, DOI: http://dx.doi.org/10.1115/HT2013-17305
 • Çetin, B., Taze, S., Aşık, M., Tuncel, A. (2013). "Microfluidic device for synthesis of chitosan nanoparticles", ASME 2013 Fluid Engineering Summer Meeting (16349) p.V002T21A006, DOI: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1790157
 • Çetin, B. (2012). "Evaluation of Nusselt number for a flow in a microtube with second-order model including thermal creep", 10th Int. Conf. Nano/Micro/Mini-channels (ICNMM’2012)(73321) p.251-256, DOI: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1719023
 • Çelik, B.S., Sert, C., Çetin, B. (2011). "Simulation of lid-driven cavity flow by parallel implementation of Lattice-Boltzmann method on GPUs", 2nd International Symposium on Computing in Science and Engineering (ISCSE'11), Full Text
 • Çelik, B.S., Sert, C., Çetin, B. (2011). "Simulation of channel flow by parallel implementation of thermal Lattice-Boltzmann method on GPUs", 7th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer (ICCHMT'2011), Full Text
 • Çetin, B., Taze, S., Ozturk, Y. (2011). "Viscous flow calculations for undergraduate fluid mechanics education using MATLAB", 18th National Conference on Thermal Sciences, Full Text
 • Güler, K.G., Çetin, B. (2011). "Simulation of elektrokinetic manipulation of particle inside microchannels", 18th National Conference on Thermal Sciences, Full Text
 • Gürol, Y., Çelik, S.B., Çetin, B. (2011). "Simulation of 2D electro-osmotic flow inside microchannels using Lattice-Boltzmann method on GPUs", 18th National Conference on Thermal Sciences, Full Text
 • Çetin, B., Bayer, O. (2010). "Evaluation of Nusselt number for a flow in a microtube with constant heat flux including axial conduction, viscous dissipation and second-order slip model", The 3rd International Symposium on Nonlinear Dynamics (ISND 2010), Full Text
 • Bulut, B., Barbaros Çetin,, Yazıcıoğlu, A., Kakaç, S. (2009). "Finite element analysis of gaseous flow in microchannels with axial conduction", 17th National Conference on Thermal Sciences p.308-314, Full Text
 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Microfluidic continuous particle separation via AC-DEP with 3D electrodes", ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE'08) p.217-222, DOI: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1641393
 • Bulut, B., Çetin, B., Yazıcıoğlu, A.G., Yuncu, H., Kakaç, S. (2007). "The analysis of the effect of axial conduction on single-phase convective heat transfer in microtubes", 16th National Conference on Thermal Sciences, Full Text
 • Çetin, B., Li, D. (2007). "Modeling and simulation of 2D, EOF in a slit channel with Joule heating effect", 16th National Conference on Thermal Sciences, Full Text
 • Çetin, B., Yuncu, H., Kakaç, S. (2005). "Single-phase convective heat transfer in microtubes", 15th National Conference on Thermal Sciences, Full Text
 • Bayer, O., Çetin, B., Dirgin, E. (2003). "COP-Irreversibility relation in household refrigerators", 14th National Conference on Thermal Sciences, Full Text
 • Rasooli, R., Çetin, B. (2019). "An extended Langhaar's solution for two-dimensional entry microchannel flows with high-order slip", Mathematics Applied to Engineering, Modelling, and Social Issues (Editors: Frank Smith, Hemen Dutta and John N. Mordeson), Springer p.189-212, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-12232-4
 • Çetin, B., Güler, K.G., Aksel, M.H. (2017). "Computational modeling of vehicle radiators using porous medium approach", Heat Exchangers -- Design, Experiment and Simulation (Edited by Prof. S. M. Sohel Murshed, Prof. M. L. S. Matos Lopes) InTech p.243–262, Full Text
 • Yeşil-Çeliktaş, Ö., Çetin, B., Yıldırım, E. (2016). "Mikroakışkan Sistemlere Yönelik Gelecek Tahminleri", Mikroakışkan Teknolojilerin Temelleri ve Uygulamaları (Edited by Assoc. Prof. Ö. Yeşil-Çeliktaş)
 • Yavuz, C., Çetin, B., Yeşil-Çeliktaş, Ö. (2016). "Mikroakışkan Sistemlerin Sterilizasyonu", Mikroakışkan Teknolojilerin Temelleri ve Uygulamaları (Edited by Assoc. Prof. Ö. Yeşil-Çeliktaş)
 • Çetin, B., Yıldırım, E., Akay, Ş. (2016). "Mikroakışkan Sistemlerin Üretimi", Mikroakışkan Teknolojilerin Temelleri ve Uygulamaları (Edited by Assoc. Prof. Ö. Yeşil-Çeliktaş)
 • Çetin, B., Li, D. (2015). "Temperature Gradient Generation and Control", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer p.3225-3227, Full Text
 • Çetin, B., Baranoğlu, B. (2015). "Boundary-Element Method in Microfluidics", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer p.202-213, Full Text, DOI: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-27758-0_121-6
 • Çetin, B., Salemmilani, R., Li, D. (2015). "Microfluidic Rotary Pump", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer p.2000-2004, Full Text, DOI: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-27758-0_944-7
 • Çetin, B., Salemmilani, R., D. Li (2015). "Ultrasonic pumps", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer p.3394-3397, Full Text, DOI: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-27758-0_1646-8
 • Çetin, B., Zeinali, S., Li, D. (2015). "Microfluidic Optical Devices", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer p.1980-1984, Full Text, DOI: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-27758-0_940-6
 • Çetin, B., Zeinali, S., Li, D. (2015). "Magnetic Pumps", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition) p.1690-1695, Full Text, DOI: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-27758-0_843-6
 • Çetin, B., Taze, S., Li, D. (2015). "Methods for Pressure Measurements", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer p.2828-2834, Full Text, DOI: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-27758-0_1296-7
 • Büyükkoçak, S., Özer, M.B., Çetin, B. (2015). "Microscale Acoustofluidics", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer p.2149-2158, Full Text, DOI: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-27758-0_1735-4
 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Microfluidic Rotary Pump", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer p.1188-1189, Full Text
 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Temperature Gradient Generation and Control", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer p.1993-1994, Full Text
 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Methods for Pressure Measurements", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer p.1743-1745, Full Text
 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Magnetic Pumps", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer p.1040-1043, Full Text
 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Microfluidic Optical Devices", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer p.1186-1187, Full Text
 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Ultrasonic pumps", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer p.2128-2129, Full Text
 • H. Dilara Uslu (Advisor: Assoc. Prof. Dr. Barbaros Çetin) (2018). "Investigation of AC electro-osmotic flow based microfluidic mixer with micro rods", Bilkent University, Mechanical Engineering Department
 • Gamze Düven (Co-advisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin) (2017). "Determination of microbial load and somatic cell count in milk with lab-on-a-chip device", Ege University, Department of Food Engineering
 • Hossein Alijani Alijanvad (Advisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin) (2017). "Thermal performance characterization of flat grooved heat pipes", Bilkent University, Mechanical Engineering Department
 • Reza Rasooli (Advisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin) (2017). "Modeling of inertial particle flow and entry gas flow in micro-channels", Bilkent University, Mechanical Engineering Department
 • Serdar Taze (Advisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin) (2015). "Modeling and fabrication of silicon micro-grooved heat pipes", Bilkent University, Mechanical Engineering Department, Full Text
 • Gizem Bedir (Co-advisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin) (2015). "Forward problem of electrocardiography in terms of transmembrane potentials within 3D heart", METU Electrical and Electronics Engineering Department, Full Text
 • Soheila Zeinali (Advisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin) (2014). "Microfluidic device with 3D electrode structure for high throughput dielectrophoretic applications", Bilkent University, Mechanical Engineering Department, Full Text
 • Kadir G. Güler (Co-advisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin) (2014). "Computational modeling of fin-and-tube type vehicle radiators based on porous medium approach", METU, Department of Mechanical Engineering, Full Text
 • A. Koray Koska (Advisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin) (2013). "Injection molding of polymeric microfluidic devices", Bilkent University, Mechanical Engineering Department, Full Text
 • S. Berat Çelik (Co-advisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin) (2012). "Analysis of single phase fluid flow and heat transfer in slip-flow regime by parallel implementation of Lattice-Boltzmann Method on GPUs", METU, Department of Mechanical Engineering, Full Text
 • Mehmet Doğan Aşık (Co-supervisor: Asst. Prof. Dr. Barbaros Çetin) (2017). "Design and fabrication of a novel microfluidic device for the synthesis of bio-polimeric nanoparticles", Hacettepe University, Nanotechnology and Nanomedicine
 • Çetin, B. (2009). "Microfluidic Continuous Separation of Particles and Cells by using AC-Dielectrophoresis", Vanderbilt University, Department of Mechanical Engineering, Full Text