MİKROAKIŞKAN SİSTEM İÇERİSİNDE YARI İLETKEN NANOPARÇACIKLARIN FONKSİYONEL HALE GETİRİLMESİ

Devam Eden Proje

Tübitak 2232

ÖZET

Yarı iletken nanopartiküller, geniş yüzey / hacim oranlarından dolayı benzersiz optik ve elektriksel özelliklere sahiptir. Özelliklerini korumak için, yüzeylerini silikon dioksit (silika) gibi koruyucu bir malzeme ile kaplamak önemlidir. Genel olarak, nanoparçacıkların kaplanması, zahmetli ve birkaç saat süren toplu tekniklerde yapılır. Öte yandan, reaksiyon koşulları üzerinde kontrol yetersizliğinden dolayı bu yöntemlerde düzgün kaplama kalınlıkları elde etmek mümkün değildir. Diğer yandan, mikroakışkan sistemler, reaktiflerin konsantrasyonu, kalma süresi, sıcaklık, pH, vb. Açısından oldukça kontrol edilebilir bir ortam sağlayarak bu sorunları giderir. Bu nedenle monodispers kaplama elde etmek için umut vericidirler. Bu proje CdSe nanopartiküllerini silika tabakası ile kaplamak amacıyla tasarlanmış bir mikroakışkan reaktörü tasarlamayı amaçlamaktadır.