MİKROAKIŞKAN SİSTEM İÇERİSİNDE YARI İLETKEN NANOPARÇACIKLARIN FONKSİYONEL HALE GETİRİLMESİ

Devam Eden Proje

Tübitak 2232

ÖZET

Yarı iletken nanopartiküller, geniş yüzey / hacim oranlarından dolayı benzersiz optik ve elektriksel özelliklere sahiptir. Özelliklerini korumak için, yüzeylerini silikon dioksit (silika) gibi koruyucu bir malzeme ile kaplamak önemlidir. Genel olarak, nanoparçacıkların kaplanması, zahmetli ve birkaç saat süren toplu tekniklerde yapılır. Öte yandan, reaksiyon koşulları üzerinde kontrol yetersizliğinden dolayı bu yöntemlerde düzgün kaplama kalınlıkları elde etmek mümkün değildir. Diğer yandan, mikroakışkan sistemler, reaktiflerin konsantrasyonu, kalma süresi, sıcaklık, pH, vb. Açısından oldukça kontrol edilebilir bir ortam sağlayarak bu sorunları giderir. Bu nedenle monodispers kaplama elde etmek için umut vericidirler. Bu proje CdSe nanopartiküllerini silika tabakası ile kaplamak amacıyla tasarlanmış bir mikroakışkan reaktörü tasarlamayı amaçlamaktadır.

İLGİLİ YAYINLAR

 • M. Abdul Wahab and E. Y. Erdem (2020). "Multi-step microfludic reactor for the synthesis of hybrid nanoparticles", J. Micromech. Microeng
 • G. Özkazanç and E. Y. Erdem (2020). "Capillary Origami as a New Method for Printing Nanoparticles on Folded Surfaces", Surfaces and Interfaces
 • G. Kibar, U. Çalışkan, E. Y. Erdem, B. Çetin (2019). "One‐pot synthesis of organic–inorganic hybrid polyhedral oligomeric silsesquioxane microparticles in a double‐zone temperature controlled microfluidic reactor", Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, v.57 p.1396-1403
 • Baştopçu, M., Derinöz, A. E., Yılmaz, A. C., Erdem, E. Y (2018). "Textured surfaces as a new platform for nanoparticle synthesis", Soft Matter, DOI: 10.1039/c8sm00091c
 • Saqib, M., Şahinoğlu, O. B., Erdem, E. Y (2018). "Alternating Droplet Formation Mechanisms in Tapered Microchannels", Scientific Reports(8) p.1606
 • Özkan, A., Erdem, Y. (2015). "Numerical analysis of mixing performance in sinusoidal microchannels based on particle motion in droplets", Microfluidics and Nanofluidics, Abstract, Full Text, DOI: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10404-015-1628-7
 • Erdem, Y., Cheng, J., Vigevani, G., Doyle, F., Pisano, A. (2013). "Rapidly Printed Polyurethane Microreactor for the Synthesis of Monodisperse Magnetic Iron Oxide Nanoparticles", in preparation
 • Erdem, Y., Cheng, J., Doyle, F., Pisano, A.P. (2013). "Multi-Temperature Zone, Droplet-based Microreactor for Increased Temperature Control in Nanoparticle Synthesis", Small (available online), DOI: http://dx.doi.org/10.1002/smll.201302379
 • Doh, I., Erdem, Y., Pisano, A. (2012). "Trapping and Collection of Uniform Size Droplets for Nanoparticle Synthesis", Applied Physics Letters, v.100 p.074106
 • Duncombe, T., Erdem, Y., Shastry, A., Baskaran, R., Böhringer, K. (2012). "Controlling Liquid Drops with Texture Ratchets", Advanced Materials, v.24 p.1545
 • Cheng, X., Erdem, Y., Takeuchi, S., Fujita, H., Ratner, B., Böhringer, K. (2010). "Infrared Light Induced Patterning of Proteins on ppNIPAM Thermoresponsive Thin Films: A “Protein Laser Printer", Lab on a Chip, v.8 p.1079
 • Erdem, Y., Chen, Y., Mohabbi, M., Suh, J., Kovacs, G., Darling, R., Böhringer, K. (2010). "Thermally Actuated Omnidirectional Walking Microrobot", IEEE Journal of MEMS, v.19 p.433
 • Aşık, M.D., Çetin, B., Kaplan, M., Erdem, Y., Sağlam, N. (2016). "3D printed microfluidic reactor for high throughput chitosan nanoparticle synthesis", The 20th Int. Conf. Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2016), Full Text