ÇOK İŞLEVLİ AKILLI YÜZEYLER OLUŞTURMAK İÇİN ÇEŞİTLİ NANOPARÇACIK TİPLERİNİ VE KOMPOZİT NANOYAPILARI MANİPÜLE ETMEK VE ORGANİZE ETMEK İÇİN ELEKTROSTATİK KUVVETLERİ KULLANMA

Devam Eden Proje

Tübitak 3501

ÖZET

Bu projenin amacı, elektrostatik kuvvetler kullanarak farklı tiplerde nanoparçacıklarla kontrollü bir şekilde kaplanmış akıllı yüzeyler oluşturmaktır. Toplu malzemelere kıyasla nanoparçacıkların büyük yüzey / hacim oranı, sensör uygulamalarında kullanılmaları için onları uygun kılar. . Bu tür özelliklerinden yararlanmak için, özelliklerini daha etkin bir şekilde kullanabilmeleri için yüzeylere “yazdırmak” gerekir. Örneğin, onları sensör olarak kullanmak istiyorsak, bir dizi nanoparçacıktan elde edilecek sinyal, tek bir parçacıktan daha güçlü olacaktır. Öte yandan, aynı yüzeye farklı tipteki nanoparçacıkların basılabilmesi çok fonksiyonel yüzeyler üretecektir. Örneğin, aynı yüzeydeki farklı tipteki nanoparçacıklar, tek bir taneden ziyade ortamdaki farklı kimyasal türlerini veya gazları tespit etmek için kullanılabilir. Buna ek olarak, bu projede geliştirilen bu teknik, nanopartiküller ile birleştiğinde karmaşık elektronik yapılar geliştirme olanaklarını açacaktır. Ayrıca, bu teknolojiyi kullanarak, aynı yüzeydeki farklı hastalık tiplerini aynı yüzeyde fonksiyonel nanoparçacıklar ile tespit edebilen biyosensörler gelecekte geliştirilebilir.

Çok İşlevli Akıllı Yüzeyler Oluşturmak için Çeşitli Nanoparçacık Tiplerini ve Kompozit Nanoyapıları Manipüle Etmek ve Organize Etmek İçin Elektrostatik Kuvvetleri Kullanma