SÜRTÜNME VE TEMAS SÖNÜMLEME

Tamamlanmış Proje

ÖZET

Gaz türbünleri ve büyük uzay yapıları gibi çoğu mekanik sistemde gelişen sürtünme, hem yüzey özelliklerinin hem de sistem dinamiğinin etkisini gösterir. Sonuç olarak, sürtünmenin hem modellenmesi hem de ölçümü zorlaşır. Aksi takdirde stabil olan dinamik bir sistemde, sürtünme, ortaya çıkan titreşim tepkisinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, sistemlerin titreşim tepkisinin daha iyi modellenmesi veya kontrolleri sürtünmeyi tanımlayan doğru ve güvenilir ifadeler gerektirir. Bu araştırma programı, dinamik bir sistemde sürtünme kuvvetini doğru bir şekilde anlamak ve sönümleme ve teğet sertliği bileşenlerini tanımlamak için deneysel bir yöntemin geliştirilmesiyle ilgilidir.

Sürtünme kuvveti doğrudan ölçülmediğinden, sistemin sürtünme etkilerine verdiği tepkiden çıkarıldığı için sürtünme ile etkisi arasındaki doğrudan sebep-sonuç farkına varmak zorlaşır. Laboratuvarımızda geliştirilen yöntem, sürtünme dışındaki kuvvetlerin etkisini en aza indiren deneysel bir yapılandırma kullanır. Diğer bir zorluk, sürtünmenin geliştiği sürekli arayüz değişiminden kaynaklanmaktadır. Büyük ölçüde çevresel ve maddi değişiklikler olarak sınıflandırılan bu değişikliklerin kontrol edilmesi zordur ve ölçümlerle ilişkilendirmek için eşzamanlı izleme gerektirir. Burada geliştirilen teknik, bu tür katkıları tahmin etmek için yöntemler kullanır.

Sürtünme ve Temas Sönümleme