ARAYÜZ YAPISININ NANO ÖLÇEKTEKİ SÜRTÜNME ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Tamamlanmış Proje

EU Marie Curie Career Integration Grant (CIG),
Outstanding Young Scientist Program of the Turkish Academy of Sciences (TÜBA-GEBİP),
TÜBİTAK 2209/A Research Grant

PROJE SÜRESİ

Başlangıç Tarihi: 1 Mart 2013
Tamamlanma Tarihi: 1 Aralık 2017

ÖZET

Fiziksel sürtünme olgusu, birçok teknik uygulamada ve endüstriyel işlemlerde ana “kayıp” enerji kaynağıdır. Önemli ekonomik öneme sahip olan bu gerçeğe rağmen, sürtünme süreçlerini düzenleyen temel fiziksel ilkelerin tam bir anlayışı hala eksiktir. Makroskopik sürtünmeyi tahmin etme ve kontrol etme kabiliyetinin nanometre ölçeğinde doğru sürtünme araştırmalarına bağlı olduğunu göz önünde bulundurarak, nano ölçekte sürtünme, yağlama ve aşınma bilimi olan nanotribologinin araştırma alanı 25 yıl önce kurulmuştur. Bu alandaki gelişmelere öncülük eden ana bilimsel araç olan sürtünme kuvveti mikroskobu (FFM), araştırmacılara, çeşitli deney parametrelerinin bir fonksiyonu olarak, farklı yüzeylerde nano ölçekli “tek-asperity temasların” sürtünme özellikleri hakkında çok fazla bilgi sağlamıştır. Bu başarıya rağmen, tek bölgeli FFM tekniğinin temas alanı ve zayıf karakterize edilmiş arayüz yapıları bakımından doğal sınırlamaları nedeniyle, nano ölçekte sürtünme hakkında birçok açık soru var. Alandaki son gelişmelerden motive olan bu projede nano adaların sürtünme özelliklerini atomik kuvvet mikroskobu kullanarak araştırıyoruz.

Arayüz Yapısının Nano Ölçekteki Sürtünme Üzerine Etkisinin Araştırılması