GRAFEN NANO ÖLÇEK TRİBOLOGİSİ

Tamamlanmış Proje

Outstanding Young Scientist Program of the Turkish Academy of Sciences (TÜBA-GEBİP)

PROJE SÜRESİ

Başlangıç Tarihi: 1 Eylül 2013
Tamamlanma Tarihi: 31 Ağustos 2017

ÖZET

Mekanik sistemlerin ömrünü uzatmak için, kayganlaştırıcılar kullanılarak aşınma ve sürtünme en aza indirilmelidir. Öte yandan, geleneksel sıvı bazlı yağlama şemaları, nano ve mikro ölçekli sistemlerde, yüzey-hacim oranlarının artması ve buna bağlı fiziksel etkiler nedeniyle başarısız olmaktadır. Bu nedenle, son yıllarda yapılan araştırma çalışmaları, çeşitli adayların katı yağlayıcılar için giderek daha küçük uzunluktaki ölçeklerde yapı ve mekanik özelliklerini karakterize etmeyi amaçlamaktadır. Bu projede, "harika malzeme" grafeninin tribolojik özelliklerini düzenleyen temel fiziksel mekanizmaları aydınlatmak için atomik kuvvet mikroskopisini kullanıyoruz.

Grafen Nano Ölçek Tribologisi