GRAFEN ÜZERİNDEKİ ALKANETİYOLLERİN KENDİLİĞİNDEN MONTAJLI TEK TABAKALILARI: MOLEKÜLER YAPI VE KİMYASAL ALGILAMA

Tamamlanmış Proje

TÜBİTAK 3501 Career Development Grant

PROJE SÜRESİ

Başlangıç Tarihi: 1 Nisan 2015
Tamamlanma Tarihi: 31 Aralık 2017

ÖZET

Kimyasal türlerin yüksek hassasiyetle algılanması insan sağlığı ve çevre güvenliği için önemlidir. Grafen, gelişmiş kimyasal sensörlerin geliştirilmesi için ideal olan bazı fiziksel özelliklere sahiptir. Bu bağlamdaki en büyük zorluk, grafenin çevresindeki atomlara ve moleküllere karşı etkisizliğidir. Grafenin, organik moleküllerin kendiliğinden monte edilen tek katmanları (SAM) ile fonksiyonelleştirilmesi, belirli türlere karşı artan afiniteye yol açar.

Bu projede, ağır metal algılama uygulamaları için kimyasal buhar biriktirme yoluyla yetiştirilen grafen üzerinde iki tip alkanetil (1-Oktadekanetiyol ve 1-Dodekanetiol) tarafından SAM'lerin oluşumunu kapsayan karşılaştırmalı bir çalışma yürütüyoruz. Taramalı tünelleme mikroskobu ölçümleri, alkanetiol moleküllerinin tek katmanlı grafen üzerinde lokalize, sıralı tek tabakaları oluşturabildiğini doğrular. Ek olarak, alkanetillerle ağır metal iyonu algılamasına yönelik işlevselleştirilmiş grafen bazlı alan emisyon transistörlerinin (Gr-FET) kullanımı test edilmiştir.

Grafen Üzerindeki Alkanetiyollerin Kendiliğinden Montajlı Tek Tabakalıları: Moleküler Yapı ve Kimyasal Algılama