BARBAROS ÇETİN

Doçent

Barbaros Çetin

ÖZ GEÇMİŞ

Barbaros Çetin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden yüksek lisans, Vanderbilt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden doktora derecesini aldı. Araştırma ilgi alanları arasında:

(i) biyomedikal uygulamalar için mikro akışkanlar ve çipte laboratuvar teknolojisi

(ii) mikroakışkan (biyo) parçacıklı manipülasyon

(iii) Sınır Eleman Yöntemi kullanılarak mikrokanallarda partikül / hücre / mikroorganizma hareketinin modellenmesi

(iv) mikroakışkan cihazlar için mikro ve nano üretim teknikleri

(v) mikro oluklu ısı boruları

MS araştırması, Prof. Dr. Hafit Yüncü ve Prof. Dr. Sadık Kakaç nezaretinde mikrokanallarda konvektif ısı transferinin analizi üzerine yapıldı. Doktora araştırması, Prof. Dr. Dongqing Li'nin gözetiminde mikropartiküllerin ve hücrelerin ayrılması için çipte laboratuvar teknolojisinin geliştirilmesi üzerine yapıldı. Bilkent Üniversitesi'ne katılmadan önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kuzey Kıbrıs Kampusu Makine Mühendisliği'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne katıldı ve Bilkent Üniversitesi Mikroakışkanlar ve Çipte Laboratuvar Araştırma Grubu'nu kurdu. Dr. Çetin, bir TÜBİTAK 3501 projesi ve bir TÜBİTAK 1001 projesini baş araştırmacı olarak, bir TÜBİTAK 1001 projesini ortak araştırmacı olarak tamamladı. Halen TÜBİTAK 1001, TÜBİTAK 1003 ve TÜBİTAK 2209 / A projelerinin danışmanıdır. Ayrıca TÜBİTAK 1512 Girişimcilik programının bir parçası olarak yeni kurulan NovuMek Inc. Co.'nun kurucu ortağıdır.

Dr. Çetin, Nature, Electrohoresis, Biomicrofluidics, Microfluidics ve Nanofluidics, Electrochimica Acta, Int. J. Isı ve Kütle Transferi, Int. J. Thermal Science, ASME J. Isı Transferi.

Dr. Çetin, aşağıdaki ödüllerin sahibi:

- 2018 Bilim Akademisi Derneği Seçkin Genç Bilim Adamı Ödülü (BAGEP)
- 2017 ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Araştırma Teşvik Ödülü
- 2017 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA-GEBİP)
- 2015 Billkent Üniversitesi Seçkin Öğretim Ödülü

AKADEMİK TECRÜBE

- Associate Professor, Bilkent University, Turkey (2018--Present)
- Assistant Professor, Bilkent University, Turkey (2011--2018)
- Assistant Professor, Middle East Technical University--Northern Cyprus Campus, TRNC (2010--2011)
- Instructor Dr., Middle East Technical University--Northern Cyprus Campus, TRNC (2009--2010)
- Research Assistant, Vanderbilt University, USA (2006--2009)
- Research Assistant, Middle East Technical University, Turkey (2002--2006)

EĞİTİM

B.S. METU, Mechanical Eng. (2002)
M.S. METU, Mechanical Eng. (2005)
Ph.D. Vanderbilt University, Mechanical Eng. (2009)

ARAŞTIRMA

Lab-on-a-chip (LOC) cihazları, karmaşık kimyasal yönetim ve analiz sistemlerini sadece milimetre veya santimetre boyutunda bir çip üzerine entegre edebilen ve elektronik ve optik algılama sistemleriyle etkileşime girebilen mikroakışkan platformlardır. LOC teknolojisinin nihai amacı, aynı analitik görevleri oda büyüklüğü veya tezgah üstü meslektaşları gibi hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirebilen taşınabilir aygıtlar geliştirmektir; ancak, çok daha düşük üretim ve işletme maliyetlerinde ve daha da önemlisi yerinde test ve tespiti başarabilen. Dr. Çetin’in araştırma ilgisi, mikrokanal ağlarında taşınım olayları ve biyomedikal, biyolojik ve kimyasal uygulamalar için LOC teknolojisinin geliştirilmesi ile ilgili temel ve deneysel araştırmalara odaklanıyor. Ayrıca, hem analitik hem de sayısal analizlerle akışkan akışını ve ısı transferini mikro ölçekte ölçmekle ilgilenmektedir.

İLGİLİ YAYINLAR

  Journal Paper
 • Rasooli, R., Çetin, B. (2019). "An extended Langhaar's solution for two-dimensional entry microchannel flows with high-order slip", Mathematics Applied to Engineering, Modelling, and Social Issues (Editors: Frank Smith, Hemen Dutta and John N. Mordeson), Springer p.189-212, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-12232-4
 • Atay, A., Sarıarslan, B., Kuşcu, Y.F., Akkuş, Y., Saygan, S., Gürer, T., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2019). "Experimental dryout characterization of commercial sintered and grooved heat pipes", J. Thermal Science & Technology (In press)
 • Akkuş, Y., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2019). "An iterative solution approach to coupled heat and mass transfer in a steadily fed evaporating water droplet", J. Heat Transfer, v.141(2) p.031501
 • Alijani, H., Çetin, B., Akkus, Y., Dursunkaya, Z. (2018). "Experimental thermal performance characterization of flat grooved heat pipes", Heat Transfer Engineering, v.40 p.9-10 (In Press), DOI: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01457632.2018.1442395
 • Reza Rasooli,, Çetin, B. (2018). "Assessment of Lagrangian modeling of particle motion in a spiral microchannel for inertial microfluidics", Micromachines, v.9(9) p.433, Full Text
 • Hatipoğlu, U., Çetin, B., Yıldırım, E. (2018). "A novel zero-dead-volume sample loading interface for microfluidic devices: Flexible Hydraulic Reservoir (FHR)", J. Micromech. Microeng., v.28(9) p.097001, Full Text
 • Oskay, Y., Çetin, B., Şerifoğlu, N., Arslan Ergül, A., Adams, M. (2018). "A novel, low-cost injection and anesthesia system for zebrafish researchers", Zebrafish, v.15(2) p.85-95, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/doi.org/10.1089/zeb.2017.1513
 • Cole, K., Çetin, B., Demirel, Y. (2018). "Semi-analytical source method for reaction-diffusion problem", J. Heat Transfer, v.140(6) p.061301, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1115/1.4038987
 • Düven, G., Çetin, B., Kışla, D. (2018). "Çip-üstü-laboratuvar teknolojisinin gıda mikrobiyolojisindeki uygulamaları (Lab-on-a-chip technology in food microbiology)", Akademik Gıda (Academic Food), v.16(1) p.78-87, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.24323/akademik-gida.417895
 • Alijani, H., Çetin, B., Akkus, Y., Dursunkaya, Z. (2018). "Effect of design and operating parameters on the thermal Performance of flat grooved heat pipes", Applied Thermal Engineering, v.132 p.174-187, Full Text
 • Yıldıran, İ.N., Temizer, İ., Çetin, B. (2017). "Homogenization in Hydrodynamic Lubrication: Microscopic Regimes and Re-Entrant Textures", Journal of Tribology, v.140 p.011701 (1-19), Full Text, DOI: http://tribology.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=2628741
 • Çetin, B., Güler, K.G., Aksel, M.H. (2017). "Computational modeling of vehicle radiators using porous medium approach", Heat Exchangers -- Design, Experiment and Simulation (Edited by Prof. S. M. Sohel Murshed, Prof. M. L. S. Matos Lopes) InTech p.243–262, Full Text
 • Akkuş, Y., Tarman, H.İ., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2017). "Two-dimensional computational modeling of thin film evaporation", Int. J. Thermal Sciences, v.121 p.237–248, Full Text
 • Cole, K.D., Çetin, B. (2017). "Modeling of Joule heating and convective cooling in a thick-walled micro-tube", Int. J. Thermal Sciences, v.119 p.24-36, Full Text
 • Çetin, B., Öner, S.D., Baranoğlu, B. (2017). "Modeling of dielectrophoretic particle motion: Point particle vs finite-sized particle", Electrophoresis, v.38 p.1407-1418, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elps.201600461
 • Kerse, C., Kalaycıoğlu, H., Elahi, P., Yavaş, S., Kesim, D., Akçaalan, Ö., Öktem, B., Çetin, B., Aşık, M., Hoogland, H., Holzwarth, R., İlday, F.Ö. (2016). "Ablation-cooled material removal with ultrafast bursts of pulses", Nature, v.537 p.84-88, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1038/nature18619
 • Çetin, B., Özer, M.B., Çağatay, E., Büyükkoçak, S. (2016). "An integrated acoustic and dielectrophoretic particle manipulation in a microfluidic device for particle wash and separation fabricated by mechanical machining", Biomicrofluidics, v.10 p.014112, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.1063/1.4940431
 • Yavuz, C., Oliaei, S.N., Çetin, B., Yeşil-Çeliktaş, Ö. (2016). "Sterilization of PMMA microfluidic chips by various techniques and investigation of material characteristics", J. Supercrticial Fluids, v.107 p.114–121, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.supflu.2015.08.019
 • Çetin, B., Yıldırım, E., Akay, Ş. (2016). "Mikroakışkan Sistemlerin Üretimi", Mikroakışkan Teknolojilerin Temelleri ve Uygulamaları (Edited by Assoc. Prof. Ö. Yeşil-Çeliktaş)
 • Yavuz, C., Çetin, B., Yeşil-Çeliktaş, Ö. (2016). "Mikroakışkan Sistemlerin Sterilizasyonu", Mikroakışkan Teknolojilerin Temelleri ve Uygulamaları (Edited by Assoc. Prof. Ö. Yeşil-Çeliktaş)
 • Yeşil-Çeliktaş, Ö., Çetin, B., Yıldırım, E. (2016). "Mikroakışkan Sistemlere Yönelik Gelecek Tahminleri", Mikroakışkan Teknolojilerin Temelleri ve Uygulamaları (Edited by Assoc. Prof. Ö. Yeşil-Çeliktaş)
 • Zeinali, S., Çetin, B., Oliaei, S., Karpat, Y. (2015). "Fabrication of continuous flow microfluidics device with 3D electrode structures for high throughput DEP applications using mechanical machining", Electrophoresis, Special Issue on Dielectrophoresis, v.36(13) p.1432-1442, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elps.201400486
 • Barışık, M., Yazıcıoğlu, A.G., Çetin, B., Kakaç, S. (2015). "Analytical solution of thermally developing microtube heat transfer including axial conduction", Int. Comm. Heat and Mass Transfer, v.67 p.81-88, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.201
 • Karakaya, Z., Baranoðlu, B., Çetin, B., Yazýcý, A. (2015). "A parallel boundary element formulation for tracking multiple particle trajectories in Stoke's flow for microfluidic applications", CMES-Computer Modeling in Engineering and Science, v.104(3) p.227-249, Full Text
 • Çetin, B., Koska, K., Erdal, M. (2015). "Warpage Characterization of Microchannels Fabricated by Injection Molding", ASME J. Micro and Nano-Manufacturing, v.3(2) p.021005, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1115/1.4029841
 • Çetin, B., Li, D. (2015). "Temperature Gradient Generation and Control", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer p.3225-3227, Full Text
 • Çetin, B., Baranoğlu, B. (2015). "Boundary-Element Method in Microfluidics", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer p.202-213, Full Text, DOI: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-27758-0_121-6
 • Çetin, B., Salemmilani, R., Li, D. (2015). "Microfluidic Rotary Pump", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer p.2000-2004, Full Text, DOI: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-27758-0_944-7
 • Çetin, B., Salemmilani, R., D. Li (2015). "Ultrasonic pumps", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer p.3394-3397, Full Text, DOI: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-27758-0_1646-8
 • Çetin, B., Zeinali, S., Li, D. (2015). "Microfluidic Optical Devices", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer p.1980-1984, Full Text, DOI: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-27758-0_940-6
 • Çetin, B., Zeinali, S., Li, D. (2015). "Magnetic Pumps", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition) p.1690-1695, Full Text, DOI: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-27758-0_843-6
 • Çetin, B., Taze, S., Li, D. (2015). "Methods for Pressure Measurements", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer p.2828-2834, Full Text, DOI: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-27758-0_1296-7
 • Büyükkoçak, S., Özer, M.B., Çetin, B. (2015). "Microscale Acoustofluidics", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (2nd Edition), Springer p.2149-2158, Full Text, DOI: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-27758-0_1735-4
 • Büyükkoçak, S., Özer, B., Çetin, B. (2014). "Numerical modeling of acoustophoretic particle separation for microfuildics", Microfluid Nanofluid, v.17(6) p.1025-1037, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10404-014-1398-7
 • Çetin, B., Zeinali, S. (2014). "Analysis of heat transfer for a low Peclet number microtube flow using second-order slip model: An extended-Graetz problem", J. Engineering Mathematics, v.89(1) p.13-25, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10665-014-9704-7
 • Çetin, B., Özer, M.B., Solmaz, M.E. (2014). "Microfluidic bio-particle manipulation for biotechnology", Biochemical Engineering Journal, v.92 p.63-82, Full Text
 • Cole, K., Çetin, B., Brettmann, L. (2014). "Microchannel heat transfer with slip flow and wall effects", AIAA J. Thermophysics and Heat Transfer, v.28(3) p.455-462, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.2514/1.T4267
 • Çetin, B., Aşık, M.D., Taze, S. (2014). "Design and fabrication of a microfluidic device for synthesis of chitosan nanoparticles", ASME J. Nanotechnology in Engineering and Medicine, v.4(3) p.031004, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1115/1.4026287
 • Çetin, B. (2013). "Effect of thermal creep on heat transfer for a 2D microchannel flow: An analytical approach", ASME J. Heat Transfer, Special Issue on Microchannel Heat Transfer, v.135(10) p.101007, Full Text, DOI: http://dx.doi.org/10.1115/1.4024504
 • Çetin, B., Li, D. (2011). "Dielectrophoresis in microfluidics technology", Electrophoresis, Special Issue on Dielectrophoresis, v.32 p.2410–2427, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elps.201100167
 • Çetin, B., Bayer, O. (2011). "Evaluation of Nusselt number for a flow in a microtube using second-order slip model", Thermal Science, v.15(Suppl.(Suppl. 1) p.103-109, DOI: http://dx.doi.org/10.2298/TSCI11S1103C
 • Çetin, B., Cole, K. (2011). "The effect of axial conduction on heat transfer in a liquid microchannel flow", Int. J. Heat and Mass Transfer, v.54 p.2542-2549, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.02.007
 • Çetin, B., Li, D. (2010). "Lab-on-a-chip device for continuous particle and cell separation based on electrical properties via AC-dielectrophoresis", Electrophoresis, v.31 p.3035-3043, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elps.20090007830
 • Çetin, B., Yazıcıoğlu, A.G., Kakaç, S. (2009). "Slip-flow heat transfer in microtubes with axial conduction and viscous dissipation-an extended Graetz problem", Int. J. Thermal Sciences, v.48 p.1673-1678, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2009.02.002
 • Çetin, B., Kang, Y., Wu, Z., Li, D. (2009). "Continuous particle separation with localized AC-DEP using embedded electrodes and an insulating hurdle", Electrochimica Acta, v.54 p.1715-1720, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2008.09.062
 • Çetin, B., Kang, Y., Wu, Z., Li, D. (2009). "Continuous particle separation by size via AC-DEP using a lab-on-a-chip device with 3D electrodes", Electrophoresis, v.30 p.766-772, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elps.200800464
 • Çetin, B., Li, D. (2009). "Continuous particle separation based on electrical properties using AC-DEP", Electrophoresis, v.30 p.3124-3133, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elps.20090007830
 • Çetin, B., Yazıcıoğlu, A.G., Kakaç, S. (2008). "Fluid Flow in microtubes with axial conduction including rarefaction and viscous dissipation", Int. Comm. Heat and Mass Transfer, v.35 p.535-544, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2008.01.003
 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Effect of Joule heating on electrokinetic transport", Electrophoresis, v.29(5) p.994-1005, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elps.200700601
 • Çetin, B., Travis, B.E., Li, D. (2008). "Analysis of the electro-viscous effects on pressure-driven liquid flow in a two-section heterogeneous microchannel", Electrochimica Acta, v.54 p.660-664, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2008.07.008
 • Çetin, B., Yuncu, H., Kakaç, S. (2006). "Gaseous flow in microconduits with viscous dissipation", Int. J. Transport Phenomena, v.8(4) p.297-315, Full Text
 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Microfluidic Rotary Pump", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer p.1188-1189, Full Text
 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Temperature Gradient Generation and Control", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer p.1993-1994, Full Text
 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Methods for Pressure Measurements", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer p.1743-1745, Full Text
 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Magnetic Pumps", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer p.1040-1043, Full Text
 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Microfluidic Optical Devices", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer p.1186-1187, Full Text
 • Çetin, B., Li, D. (2008). "Ultrasonic pumps", Encyclopedia of Micro and Nanofluidics (1st Edition), Springer p.2128-2129, Full Text

SUNUMLAR

 • Köklü, A., Çelebi, A.A., Çetin, B., Beşkök, A. (2019). "Understanding of electroosmotic flow in micro/nanochannels beyond Debye-Hückel regime", April 26, Third Bluebonnet Thermo-Fluids Symposium, Dallas, TX, USA

 • Atay, A., Çetin, B., Beşkök, A. (2019). "Simulation of electrokinetic motion of Janus particles", April 26, Third Bluebonnet Thermo-Fluids Symposium, Dallas, TX, USA

 • Çetin, B., Özer, B. (2018). "Microfluidics for Biotechnology", April 4, TÜBİTAK BİLGEM, İstanbul, Turkey

 • Çetin, B. (2017). "Microfluidic Bio-particle Manipulation", November 9, Adana Science & Technology University, Adana, Turkey

 • Alijani, H., Çetin, B., Akkuş, Y., Dursunkaya, Z. (2017). "Experimental investigation of thermal performance of an aluminum flat-grooved heat pipe", August 27-31, ASME 15th Int. Conf. Nano/Micro/Mini-channels (ICNMM 2017)

 • Çetin, B. (2017). "Microfluidic Systems for Bio-particle Manipulation", February 9-11, Workshop on New Techniques on Necrosis Research, Gebze Technical University, İstanbul, Turkey

 • Çetin, B. (2017). "Microfluidic Bio-particle Manipulation", February 9, Ministry of Health Marmara University Pendik Research and Application Hospital, İstanbul, Turkey

 • Çetin, B. (2017). "Microfluidic Bio-particle Manipulation", February 9, Medipol University Regenerative and Restorative Medicine Research Center, İstanbul, Turkey

 • Taze, S., Çetin, B., Dursunkaya, Z. (2016). "Multi-physics Modeling and Fabrication of Silicon Micro-grooved Heat Pipes", October 7, Heat Pipe & High-Heat Flux Technologies and Applications Symposium

 • Çetin, B. (2016). "Simulation of Particle Motion for Microfluidic Applications", October 28, Workshop on Fluid Mechanics Research, METU-Northern Cyprus Campus, TRNC

 • Çetin, B. (2016). "Fabrication of 3D Structures for Microfluidic Applications", October 19, Sabancı University, İstanbul, Turkey

 • Çetin, B. (2016). "Fabrication of 3D Structures for Microfluidic Applications.", June 10-12, Int. Conf. Microfluidics, Nanofluidics and Lab-on-a-chip, Dalian, China

 • Çetin, B. (2016). "Microfluidics & Lab-on-a-chip Research Group: Research Overview", September 5-8, UK- Turkey Researcher Links Workshop on Electrochemical nucleic acid based biosensors / micro- fluidic devices for healthcare applications, Bath, UK

 • Çetin, B. (2016). "Microfluidic Bio-particle Manipulation: Challenges and Future Prospects", August 30, University of Nebraska at Lincoln, Mechanical and Materials Engineering Dept., Lincoln, NB, USA

 • Çetin, B. (2016). "Fabrication of 3D Structures for Microfluidic Applications", August 23, Southern Methodist University, Mechanical Engineering Dept., Dallas, TX, USA

 • Çetin, B. (2016). "Microfluidic Bio-particle Manipulation: Challenges and Future Prospects", June 10-12, Int. Conf. Microfluidics, Nanofluidics and Lab-on-a-chip, Dalian, China

 • Çetin, B. (2015). "Microfluidics and Lab-on-a-chip Technology for Biomedical Applications", September 2-5 , 20th National Conference on Thermal Sciences (ULIBTK’15), Balıkesir, Turkey

 • Çetin, B. (2015). "Micro-fluid-dynamics: Microfluidics for bio-particle manipulation", October 8-10 , Controlling of Cancer and Cancer Stem Cells Workshop (International Participant), Manisa, Turkey

 • Çetin, B. (2015). "Machining-based fabrication of microfluidic devices for biotechnology", 9-10 April, 2nd Novel Fluidic Technol. & Applications Workshop, İzmir, Turkey

 • Çetin, B. (2014). "Microfluidics and Lab-on-a-chip Technology for Biomedical Applications", January 6, TÜBİTAK BİLGEM, İstanbul, Turkey

 • Çetin, B. (2014). "Microfluidics and Lab-on-a-chip Technology", January 20, Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering Department, İzmir, Turkey

 • Çetin, B. (2014). "Microfluidic bio-particle manipulation", April 21-22, Novel Fluidic Technologies and Applications with an Emphasis on Collaboration Workshop, İzmir, Turkey

 • Çetin, B., Baranoğlu, B. (2014). "Parallel implementation of 2-D boundary element formulation for a microfluidic particulate flow", July 20-25, 11th World Congress on Computational Mechanics / 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics, Barcelona, Spain

 • Çetin, B. (2014). "Machining-based fabrication of microfluidic devices for biotechnology", August 27–29, NanoBioTech 2014, Köyceğiz, Turkey

 • Çetin, B. (2014). "Microfluidic bio-particle manipulation", August 29-30, Workshop on Detection of Pathogenic Microorganism: Probes, Platforms, and Detectors, Köyceğiz, Turkey

 • Çetin, B. (2013). "Microfluidics and Lab-on-a-chip Technology for Biomedical Applications", April 4, Ege University Food Engineering Department, İzmir, Turkey

 • Çetin, B. (2013). "Microfluidics and Lab-on-a-chip Technology for Bioengineering: Applications and Challenges", November 12-15, VI. Bioengineering Cong. ”Human Welfare” (BEC2013), Kuşadası, Turkey

 • Çetin, B. (2013). "Microfluidics and Lab-on-a-chip Technology for Biomedical Applications", December 3, Şişli Memorial Hospital, İstanbul, Turkey

 • Çetin, B. (2013). "Microfluidics and Lab-on-a-chip Technology for Biomedical Applications", December 5, Hacettepe Univeristy, Institute of Graduate Studies, Bioengineering Division

 • Çetin, B. (2013). "Analysis of heat transfer in slip-flow regime by parallel implementation of Lattice-Boltzmann method on GPUs", December 11-14, ASME 4th Micro/Nanoscale Heat & Mass Transfer Int. Conference, Hong Kong, China

 • Çetin, B. (2012). "Dielectrophoresis in Microfluidics Technology & Novel Fabrication Strategies for DEP-based Microfluidic Platforms", January 6, Bilkent University National Nanotechnology Research Center, Ankara, Turkey

 • Çetin, B. (2012). "Microfluidics and Lab-on-a-chip Technology", July 2-4, Innovation and Collaboration in Engineering Research (INCER’2012), Bucharest, Romania

 • Çetin, B. (2010). "Lab-on-a-chip device for continuous particle and cell separation based on electrical properties via AC-dielectrophoresis", August 29-Sept. 01, 17th International Symposium on Capillary Electroseperation Techniques (ITP 2010), Baltimore, MD, USA

 • Çetin, B. (2009). "Microfluidic continuous separation of particles and cells by AC-DEP", August 23-September , NATO ASI Summer School on Microsystems for Security– Fundamentals and Applications, Çeşme, Turkey

 • Çetin, B. (2004). "Single-Phase Convective Heat Transfer in Micro-channels", July 18-30, NATO ASI Summer School on Microscale Heat Transfer- Fundamentals and Applications in Biological and MEMS, Çeşme, Turkey