TÜKENME VE TİTREŞİM ENERJİSİ TAŞINMASI

Devam Eden Proje

Research sponsored by INSEAN and NSF

ÖZET

Roma Üniversitesi “La Sapienza” ile birlikte yürütülen bu araştırma programı, karmaşık bir mekanik sistemde titreşimli enerji akışının geri dönüşümsüzlüğünü incelemektedir. Spesifik olarak, bu araştırma, bir yapının klasik sönümlenme özellikleri göstermeyen karmaşık bir rezonatör ile birleştirilerek bir yapının sönümlemesini artırabilen koşulları araştırır.

Tükenme ve Titreşim Enerjisi Taşınması